Travma sonrası stres bozukluğu nedir?

Travma sonrası stres bozukluğu nedir?

Doğal afetler, savaş, kronik ya da akut hastalıklar, terör, tecavüz, taciz,sakatlıklar, işkence, ölüm, ekonomik krizler, işsizlik gibi toplumu derinden etkileyen travmalar, insanın he fiziksel hem de ruhsal dünyasında sarsıcı etki yarattığı için, bu travmalar bir gün atlatılsa bile, travmaya bağlı stres uzun bir süre ortadan kalkamaz.

Kişinin aniden streslenmesi ya da stresi zaman zaman yaşaması travma sonrası stres bozukluğu olarak tabir edilen bir sorun olmaktadır. Korku, dehşet, kaygı, panik yaratan durumlarda kişi bir hayli zorluk çeker ve stresten dolayı da sağlıklı bir şekilde ne yapacağını düşünemez.

Travma sonrası stres

Travma sonrası stres bozukluğu, sadece travmayı yaşayan kişilerde değil, dolaylı olarak travmatik olaylardan etkilenen kişilerde de husule gelen bir sorundur. Yani korku, dehşet, kaygı ve aşırı üzüntü yaratan durumları kişi kendi yaşamasa bile olaya şahit olması yeter.

Travma sonrası stres bozukluğu kişinin yaşadığı olaya, etkilenmesine ve kişinin özelliklerine göre farklı belirtiler göstermektedir. Hatta travmaya bağlı stres bozukluğu belirtileri mevsimden mevsime bile farklılık göstermektedir.

travma sonrası stres, travma sonrası stres bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu belirtileri, travma sonrası stres bozukluğunun nedeni, travma sonrası stres yaşama, travmaya bağlı stres, travmaya bağlı stres bozukluğu, travmaya bağlı stres bozukluğu belirtileri, travmaya bağlı stres nedir