Takıntı hastalığı ve tedavisi

Mantıksız, istek dışı, insanı tedirgin yapan ve sürekli tekrarlanan düşüncelerin sebebi takıntı hastalığı. Saplantı haline gelen düşünceler kişinin hayatını ciddi derecede etkilemektedir. Takıntı (obsesyon) hastaları, düşüncelerinin mantıksız olduğunu bilir ama davranışlarına engel olamazlar. İstem dışı hareketler sürekli kendini tekrar eder. Takıntılı düşüncelerden kurtulmaya özen gösterilse kısa ciddi bir tedavi uygulanmadığı sürece başarılı olunamaz.

Takıntı Hastalığı Neden Olur?

Bu hastalığa sebep olarak bir çok faktör gösterilebilir, ama kesin olarak nedeni anlaşılamaz. Çevresel, biyolojik ve psikolojik faktörler takıntı (obsesyon) hastalığında büyük role sahiptirler.

Aşırı kuralları olan ve titiz davranın bir ailede yetişen çocukların bu hastalığa yakalanması kaçınılmaz durumlardan biridir. Çok yakın bir geçmişte yaşanılan üzücü olaylarda kişinin davranış biçimlerini etkiler. İflas etme, eşinden boşanma, sevgiliden ayrıma veya çok sevdiğinizin birinin ölümü takıntı hastalığının nedenleri arasındadır.

Takıntı hastalarında tepki olarak; ardarda kelimeler tekrarlama, adetları sayma, dua etme, el yıkama gibi tekrarlanan davranışlar gözlenir. Vücudun işlevlerinden tiksinme, simetri gereksinimi, birine kötü etki verme korkusu, kuşku, temizlik yapma, cinsel içerikli düşünceler takıntı türleri arasında adetlabilir.

Takıntı Hastalığı Tedavisi

Takıntı inatçı bir hastalıktır. Zor ve uzun bir vadede tedavisi mümkün haldedir. Tedavi zamanında yenilemeler yada gerilemeler meydana gelebilir. Tedavi, önce var olan hastalığı yok etmek daha sonra da hatalığın tekrarlanmasını önlemeye yöneliktir. Takıntı hastalığı tedavisi açısından bilişsel davranışçı terapi uygulamaları, seçici serotonin geri alım inhibitörleri ve TMS (Transkranial Manyetik Stimülasyon) tedavisi uygulanır. İlaç tedavisi yüksek dozda ve birkaç ilaçla da kombine edilerek yapılır. İşlevi bozulan ve sorun yaratan beyin hücrelerini uyarmak açısından manyetik uyarılar, kafa derisi ve kemik yapısı mıknatıs etkisi ile yapılır.

]]>