Sinir krizi nedenleri

Aşırı sinirlenme, hiçbir şeyi gözü görmeme ve sinir anında farkında olmadan bir takım olumsuz davranışlarda bulunma hali olan sinir krizi, mütenevvi nedenlerden husule gelmektedir. Sinir krizinin en önemli nedenlerinden biri ise hem psikolojik hem de bedensel yönden sıkıntı yaşamaktır. Çoğu hastalık sonucu sinir krizi geçirebileceği gibi, karşımızda insanın bizi üzecek hiç hoş olmayan davranışlarına karşı da sinir krizi geçirebilir.

Sinir krizi sebebiyet olur?

Sinir krizi psikolojik ve bedensel rahatsızlık sonucu husule geldiği gibi, aynı zamanda psikolojik ve bedensel rahatsızlıklara da sebep olması ile bir çeşit döngü olarak bu sorunda hem sebep hem de sonuç olmaktadır. Kronik rahatsızlıklar, adaptasyon bozukluğu, depresyon, ülser kolit, kanser, akut stres gibi sorunlar sinir krizi nedeni olarak gösterilmektedir. Bilhassa da aşırı düzeyde strese maruz kalmak sinir krizini tetikleyici bir durumdur.

Tüm bu hastalıklarnın yanı sıra kişinin aile hayatında yaşamış olduğu boşanma, ayrılık, aldatma, eş ilgisizliği gibi durumlarda sinir krizi nedenleri arasında sayabileceğimiz problemlerdir. Günlük yaşantısında bir takım olayların kişinin kendi iradesi dışında istenmeyen biçimde gerçekleşmesi ve kendinin de buna hiçbir şey engel olamaması ya da sorunları düzeltmemesi sinir krizine yol açabilir.

Sinir krizi geçirmede böbrek üstü bezlerinin salgılamış olduğu adrenalin ve nöradrenalin hormonlar rol oynamaktadır. Az önce söylemiş olduğumuz psikolojik ve bedensel rahatsızlıklar bu hormonların salınımı arttırmakta ve bunun sonucunda da kişi siniri kontrol edemeyecek duruma gelmektedir.

]]>