Savaş oyunları çocuğu tehdit altında hissettiriyor

Yapılan araştırmalarla bilgisayardaki savaş ve dövüş oyunlarının öğrencilerin sınıf içi güven algıları üzerindeki etkisi araştırıldı. Araştırma sonuçlarına göre çocukların büyük çoğunluğu kendini tehdit altında hissediyor.

Lise öğrencileri arasında yapılan araştırma, bilgisayarda savaş ve dövüş oyunları oynayan gençlerin, kendilerini sınıftaki diğer öğrencilere göre daha çok tehdit altında hissettiklerini ortaya koydu.

Kırıkkale, Ahi Evran ve Amasya üniversitelerinin eğitim fakültelerinde görevli bir grup akademisyen, Kırşehir’deki farklı liselerde öğrenim gören 224 gencin katılımıyla “bilgisayar oyunlarının öğrencilerin sınıf içi güven algıları üzerindeki etkisini” araştırdı.

Araştırmaya katılan öğrencilerin yarısından fazlası, savaş, dövüş, yarış, strateji ve futbol oyunu oynarken eğlendiğini ve kendini oyun içinde hissettiğini, oyundan sonra mutluluk ve rahatlama hissettiğini belirtirken, az adetda öğrenci ise oyun sonrasında kendisini yorgun hissettiğini kaydetti.

Ucu aleni soruları yanıtlayan öğrencilerin yarıya yakını oyunun etkisinin belli bir süre devam ettiğini ve oyunun kalıcılık yarattığını dile getirerek, “oyun bittikten sonra 1-2 saat yine oyun oynuyormuş gibi olduklarını, bazen savaş oyunlarını rüyalarında görüp savaştıklarını” ifade etti.

Öğrencilerin bir bölümü de oyunların “İngilizce kelime haznesini geliştirmede ve ehliyet sınavında yararlı olabileceği” yönünde görüş bildirdi.

Araştırma sonuçlarına göre, dövüş ve savaş oyunları oynayan gençler, kendilerini sınıftaki diğer öğrencilere göre daha çok tehdit altında hissederken, yarış, strateji ve futbol oyunu oynayan öğrencilerin tehdit algılamalarında bir farkındalık görülmedi.

Araştırma, gençlerin dövüş ve savaş oyunlarının yapısından kaynaklanan temkinli olma, arkayı kollama, sürekli rekabet içinde bulunma ve diğerlerinden zararlı davranış bekleme gibi sanal davranışları gerçek hayata aktarabildiğini ortaya koydu.

]]>