Şaşılık çocukları olumsuz etkiliyor!

İsviçre’ de yapılan bir araştırmada, altı yaşının üstünde ki çocuklar şaşı olan arkadaşlarını ayırdığı ortaya çıktı. Altı yaşın altında ki çocukların ayırım yapmadığı fakat altı yaşın üstünde ki çocukların şaşılık hastalığı olan arkaşlarını istemediği belirtiliyor.

Yapılan araştırmya katılan 3- 12, 6-8, 8-10 ve 4-6 yaş aralığında ki çocuklara dört kez şaşı ve şaşı olmayan tek yumurta ikizinin resimleri gösterildi. Çocuklara resimler dört kere gösterildi ve dört kere seçme hakkı tanındı. Araştırmaya katılan çocuklara bu resimlerde ki hangi çocuğu doğum gününe çağırırdın sorusu soruldu. Altı yaşın altında ki çocukların şaşı olan çocukları ayırmadıkları belirtildi. Araştırma sonucunda 6 ile 8 yaş arası çocukların on yedi tanesinden yalnızca bir tanesi ve on birinden iki tanesinin şaşı olan çocukları seçtiği belirtildi. 4 ile 6 yaş arası çocukların otuz br tanesinden yalnızca biri tanesi, 8 ile 10 yaş arası çocukların hiç biri şaşı olan çocukları seçmedi. Araştırmayı yapan bilim adamları arıyrımcılığın çocukları olumsuz yönde etkileyceği açısından altı yaşından önce mutlaka şaşılık ameliyatı olması gerktiğini belirtiyor. Çocukların yanı sıra yetişkin, şaşı olan kişilerinde psikolojini olumsuz yönde etkilediği belirtiliyor.

]]>