Rota virüs ishali ölümcül olabilir

Rota virüs, tüm dünyada her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen bir virüstür. Özellikle çocukluk çağındaki gastroenteritlerin en sık etkenidir. Bir çok kişide rota virus ishali selim seyrederken, ölümcül sonuçlar doğurması nedeniyle önemli bir halk sağlığı problemidir.

Akut ishaller, en sık 0-5 yaş grubunda rastlanan ve özellikle ilk 2 yaştaki ölüm nedenlerinin başında gelen bir hastalık grubudur.

İshal; bağırsakta peristaltik hareketlerin artması, emilimin azalması ve bağırsak sıvılarının artması sonucu dışkı miktarının çoğalması ile günlük dışkı adetsının artması ve dışkı kıvamının bozularak yumuşak ve sulu bir görünüm alması olarak tanımlanır.

Günde 4 defadan fazla adetda sulu dışkılama, ishal olarak kabul edilir. Yalnızca sık dışkılama, kıvam bozuk değilse ishal adetlmaz.

Özellikle küçük bebeklerde, beslenme şekline göre dışkılama adetsı ve ishal tanımı değişebilir. Örneğin, anne sütü alan bebeklerde dışkı adetsı günlük 7′ye varabilir.

İshal önemli bir sağlık sorunudur

Çocukluk çağında akut gastroenterit etkenleri arasında, viral gastroenteritler ve özellikle de rota virüs infeksiyonları önem taşır.

Rota virüs, tüm dünyada her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen bir virüstür. Özellikle çocukluk çağındaki gastroenteritlerin en sık etkenidir. Bir çok kişide rota virus ishali selim seyrederken, ölümcül sonuçlar doğurması nedeniyle önemli bir halk sağlığı problemidir.

Rota virüs, ince bağırsakları etkileyip, sıvı ve elektrolit emilimini bozarak, vücutta ciddi sıvı kaybına sebebiyet olur. Bu sebeple, ishale bağlı hastaneye yatışlarda ilk sırayı alır.

En sık kış aylarında (Aralık-Ocak) görülmekle birlikte, yılın her döneminde ishaller görülebilir. Her yaşta ortaya çıkabilmekle birlikte, en sık 4-24 ay arası çocukları etkiler.

Rota virüs, taşıyan kişinin dışkısıyla, yemekler ve eller aracılığıyla bulaşırken, kapı kolları, telefonlar, yuvalar, oyuncaklar da infeksiyonun yayılmasında rol oynayabilir.

Hastalığın kuluçka süresi 1-3 gündür. Bu süre sonunda hafif ateş görülür, beraberinde kusma olabilir veya olmayabilir. Sonrasında karın ağrısı ve çok bol su gibi ishal başlar.

Çocukta şiddetli ve dirençli iştahsızlık yapar. Bu da çocuğun yeterince sıvı almasını engelleyebilir. İshal o kadar sıktır ki, çocuk kısa sürede susuz kalabilir (dehidratasyon). Ateş ve kusma çoğunlukla 2 günde geçer, ishal ise 5-8 gün sürebilir.

]]>