Psikiyatri bölümü hangi hastalıklara bakar?

Ruh hekimliği dalı olarak da bilinen psikiyatri, insanların mütenevvi nedenlerden ötürü yaptıkları normal dışı davranışların sınıflandırmasını yapan ve bu sınıflandırmaya göre davranış dinamiklerini biyopsikososyal olarak açıklayan ve tedavi yapan bir bilim dalıdır. Psikiyatri bölümü aynı zamanda insanların davranışları haricinde düşünce ve duygularını da incelemektedir. Bu incelemeler neticesinde hastalığın tanısını koyar ve farklı teknikler kullanarak hastaları tedavi eder. Psikiyatri bölümünün uzman hekimlerine psikiyatrist denir.

Psikiyatri bölümünün baktığı sağlık sorunları

Psikiyatri bölümünün baktığı sağlık sorunları

Psikiyatrinin baktığı sağlık sorunları şunlardır:

Depresyon
Gereksiz korkular
Sosyalleşme bozukluğu
Kekemelik
Davranış bozukluğu
Uyku bozukluğu
Uykusuzluk
Huzursuzluk
Tedirginlik
Anksiyete Bozukluğu(Kaygı bozukluğu.)
Sosyal fobiözgül fobi
Kişilik bozuklukları
Alkolmadde kullanımıbağımlılığı
Öğrenme güçlüğü
Dikkat eksikliğiHiperaktivite
Panik atak
Şizofreni
İnsominio (Uyku bozukluğu)
Davranış bozukluğuna karşı gelen bozukluklar
Bipolar bozukluk (İki uçlu duygu durum bozukluğu )(Mani depresyon)
Şizoeffektif bozukluk
Psikiyatrik hastalıklarda tedaviler
Davranış bozukluğuKarşı gelme bozukluğu
Mental Retardasyon (Zeka geriliği)

]]>