Prostat büyümesi kanser belirtisi olabilir

İleri yaş dönemindeki erkeklerde sık rastlanan ve prostat kanseri olma riski de taşıyan prostat büyümesinin sebebiyet kaynaklandığını saptamak açısından mutlak suretle bir uzmana başvurmak gerekiyor. Çünkü prostat kanserinde de erken teşhisin hayat kurtardığı bilinen bir gerçek…

Prostat büyümesi özellikle ileri yaş erkeklerin sorunu. İleri yaşlarda hemen hemen tüm erkekler, prostat büyümesi sorunu yaşıyorlar. Ancak her büyüme, prostat kanseri anlamına gelmiyor.

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Doç. Dr. Meriç Şengöz, toplumda prostat büyümesinin kanser gibi algılandığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Büyüme yalnızca kanserden kaynaklanmaz. İyi huylu prostat büyümesi de söz konusu olabilir. Bu iki durumu, birbiriyle karıştırmamak gerekiyor.”

Büyümenin mutlak suretle ciddiye alınması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Meriç Şengöz, “Belli bir yaş grubundaki büyümelerin büyük bir kısmı iyi huylu, küçük bir kısmı ise kötü huylu yani prostat kanserine bağlı olarak ortaya çıkıyor. Ancak kendi haline bırakırsanız o iyi huylu büyümenin, ileride kötü huylu tümöre dönüşme ihtimali var. Bu yüzden iyi huylu büyüme ile kanseri ayırabilmek ve erken teşhis koyabilmek açısından erkeklerin düzenli hekim kontrolünden geçmeleri çok önemli.” diyor.

Erkekler utanıyor!

Gelişmiş ülkelerde erkekler prostat kontrolü açısından düzenli olarak hekime giderken ülkemizdeki erkekler utanıyor! Prostat kontrolünde utangaç davranmanın, hastalıkların geç teşhis edilmesine sebebiyet olduğunu belirten Doç. Dr. Meriç Şengöz ülkemizdeki erkeklerde bu bilincin yeterince gelişmediğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Kadınlar meme kontrollerini düzenli olarak yaptırarak sağlıklarını koruma yolunda önemli bir yatırım yapıyor. Ancak erkeklerde prostat açısından hekime başvurma oranı, kadınlardaki kadar yüksek değil. Bunun nedeni ise çekingenlik. Oysa erkeklerin 55 – 60 yaşlarından itibaren rutin üroloji kontrolü olmaları gerekiyor.

Bizler, erkeklerin 45 yaşından sonra bir kez, 60 yaşından sonra da 6 aylık periyodlarla prostat kontrolü yaptırmasını istiyoruz. Bu kontrollerde; prostat muayenesi yapıldıktan sonra kanda PSA denilen bir antijen değerine bakılıyor. Eğer bu değer, normal seviyeyi aştıysa biyopsi gibi ileri incelemeler yapılıyor. Tanı konduktan sonra da tedavisine geçiliyor.”

Bu belirtilere dikkat edin!

Prostatta kötü huylu tümör oluştuğunda; bu tümörün, bir süre sonra etraftaki organlara baskı yaparak ilerlediğini, hücrelerin kana karışmasıyla kemiklere veya başka organlara yayıldığını anlatan Doç. Dr. Meriç Şengöz, prostat kanserinin belirtilerini şöyle sıraladı:

– İdrar yapma düzensizliği, tıkanıklığı,
– Büyük abdest düzeninin bozulması,
– Kanamalı idrar çıkış saptanması.

Prostat tedavisinde başarı oranı yüzde 80-90

Prostat büyümesinde sürekli tuvalete gitme ihtiyacı duyulması nedeniyle hastanın günlük yaşam kalitesinin düştüğüne dikkat çeken Doç. Dr. Meriç Şengöz, “Tedavide yüzde 80-90′lara varan iyi sonuçlar elde ediyoruz.” diyor.

Prostat kanserinde ileri yaş ve aile öyküsünün risk faktörleri arasında adetldığını aktaran Doç. Dr. Şengöz, ailenin erkeklerinde prostat kanseri varsa diğer erkek üyelerdeki olasılığın biraz daha yükseldiğini ifade ediyor.

Erkeklerde en sık görülen ve ölüme sebebiyet olabilen kanser türü olan prostat kanserinin tedavisinde beş yönteme başvuruluyor. Bunlar;
– Takip
– Ameliyat
– Radyoterapi
– Brakiterapi
– İlaçlar

Prostat kanserinin takibi

Prostat kanseri çok yavaş ilerliyor. Tanı erken konulduğunda, hastanın yaşı da ileriyse izlemek önemli bir seçenek haline geliyor.

Prostat kanseri ameliyatı

Ürologlar tarafından aleni ya da laparoskopik olarak gerçekleştirilen cerrahi yöntemde prostat, bir bütün olarak çıkarılıyor.

Radyoterapi: Ameliyatsız yöntemlerde standart tedavi olarak biliniyor. Farklı tekniklerle farklı dozlar ve süreler içinde, ileri teknoloji ile üretilmiş cihazlar kullanılarak uygulanan radyoterapi sayesinde, tümörün kontrol altında tutulma ya da yok edilme oranı artıyor.

Brakiterapi: Cerrahiye benzeyen, radyoaktif birtakım tohumcukların özel bir iğne sayesinde prostatın içine yerleştirilmesi prensibine dayanan bir tedavi yöntemi. Kısa sürede uygulanması ve tohumcukların vücutta kalması nedeniyle, hasta açısından da konforlu bir yöntem.

Prostat kanseri açısından ilaçlar

Tedavide tek başına kullanılmıyor. Genellikle cerrahiye ve radyoterapiye ek olarak ya da başka tedavi uygulanamayan hastalar açısından tercih ediliyor. Öncelikle hastalığın evresi ve hastanın taşıdığı risk belirleniyor. Tedavide, erkeklik hormonunu baskılayan ilaçlar kullanılıyor.

]]>