Otizm diğer kardeşleri de etkiliyor!

Amerika’ da yapılan bir araştırmaya göre daha önce otistik bir çocuk doğuran annenin diğer çocuklarında otistik olma riskinin oldukça yüksek olduğu saptandı. Araştırmaya sekiz aylık 665 bebek katıldı. Daha önce otistik olarak doğan bebeklerin taze doğan kardeşlerinin ve daha sonra doğacak kardeşlerinin de bu hastalığa yakalanma şansının oldukça yüksek olduğu belirtildi.

Daha önce birden fazla otistik olarak doğan bebeklerin, daha sonra doğacak bebeklerinde yakalanma şansının yüzde otuz olduğu belirtiliyor. Araştırmaya katılan 665 bebekten otuz ikisinin otistik olarak doğduğunu, elli dördünde otizm teşhisi konulduğunu ve yetmiş sekizinde otizmin hafif olarak görüldüğü belirtildi. Uzmanlar bu araştıranın şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı araştırma olduğu belirtildi. Araştırma sonucunda otizm genetik faktörlerden kaynaklandığını belirtirken, otizm tam olarak nedeni bilinmiyor. Uzmanlar, otizm genetik yada biyolojik nedenlerden olabileceğini belirtiyor.

]]>