Müzik hamileleri depresyondan koruyor

Yapılan araştırmalarda, günde yarım saat rahatlatıcı müzik dinlemeyen hamile kadınların stres, sinirlilik ve depresyon tehlikesine karşı önemli miktarde korunduğunu sonucuna varıldı.

Journal of Clinical Nursing Dergisi’nde yayınlanan araştırmanın sonuçlarına göre müzik dinleme, doğum öncesi gerilim ile baş etmenin basit ve kişilerin kendileri tarafından uygulanabilen bir yöntem olarak belirtiliyor.

Araştırmada 236 gebe kadın, müzikli ve standart doğum öncesi bakım olmak üzere rastgele bir biçimde 2 gruba ayrıldı.

Müzikli grupta yer alan gebelerin günde yarım saat olmak üzere en az 2 hafta boyunca klasik, doğkırmızı sesler, ninni ya da çocuk şarkılarından oluşan 4 müzik CD’sinden birini dinlemesi istendi.

Çalışmanın başında ve sonunda standart anketlerin uygulanması ile müzik tedavisinin etkileri değerlendirildi. 2 haftanın sonunda kontrol grubunda belirgin bir değişiklik olmazken, müzik dinleyen grubun stres, sinirlilik ve depresyon skorlarında belirgin iyileşmenin olduğu görüldü.

Çalışmanın yürütücülerinden Dr. Chung-Hey Chen, müziğin stres karşısında fizyolojik yanıtı sinir sistemi ve hormonal sistem üzerinden gevşeten duygusal bir girdi rolünü üstlendiğini kaydetti.

]]>