Miyomun nedeni MED12 gen mutasyonu!

Bir çok kadının ortak sorunu olan miyomlar, özellikle 45 yaşına gelene kadar bir çok kadında görülüyor. Bilim adamlarından gelen bir açıklamaya göre, miyomların nedeninin genetik mutasyonlar olduğu saptandı. İyi huylu rahimm tümörleri, kırk beş yaşına gelene kadar kadınların çoğunda MED12 geni mutasyonuna uğruyor. Yapılan araştırmalarda seksen milyona yakın hastanın yüzde yetmişinde bu MED12 geni mutasyonunun değişime uğradığı belirtiliyor. Bilim adamları bu mutasyonun DNA’nın RNA’ya çevrilmesi sırasında büyük rol oynadığını belirtti. Bilim adamları bu mutasyonların bulunmasının miyomlar adına büyük bir başarı olduğunu fakat henüz bir çaresi bulunamadığını belirtiyor.

]]>