Meyve yemeyen çocuk kabız oluyor!

Hong Kong Politeknik Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, meyve yemeyen çocukları kaız olma riski daha yüksek. Araştırmaya ilkokul çağında yaş aralığı 8 ile 10 olan 380 seksen çocuk katıldı. Bilim adamları araştırmaya katılan çocuklaraın yeme, içme ve tuvalet alışkınlıklarını inceledi.

Araştırma sonucuna göre on yaşındaki çocukların yüzde yetmişi, dokuz yaşındaki çocukların yüzde yirmi ikisinde, sekiz yaşındaki çocukların ise yüzde sekizinin kabızlık sorunu olduğunu ve beslenme şekillerinin diğer yaşıtlarına oranla daha farklı olduğu tepit edildi. Bilim adamları kabızlık sorununun dokuz yaş kız çocuklarında erkeklere oranla daha fazla olduğunu belirtiliyor. Çocukların günlük olarak 400 mililitre sıvı tüketmeleri gerektiğini belirten uzmanlar, kabızlık sorununun en aza ineceğini belirtiyor. Düzenli olarak meyve tüketen çocukların, meyve tüketmeyen çocuklara oranla kabız olma riskinin on kat daha az olduğu belirtiliyor.

]]>