Kızamık SSPE hastalığına sebebiyet oluyor

Kızamık virüsünün çocuklarda yol açtığı ve tedavisi bulunmayan bir merkezi sinir sistemi hastalığı olan SSPE ile mücadele eden SSPE Derneği bir süredir kamuoyunda devam eden tartışmanın bir başka boyutuna dikkat çekti.

SSPE Derneği adına yapılan açıklamada, kızamık hastalığı tartışılırken, aynı virüsün çocuklarda yol açtığı ölümcül SSPE hastalığının dikkate alınmadığı kaydedildi. SSPE Derneği, toplumda kızamık virüsünün yayılmasına karşı mücadele etmek açısından 1975 – 2002 yılları arasında doğan herkesin aşılanması gerektiğini vurguladı.

Son günlerde salgın halini alıp almadığı tartışılan ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın salgın durumunda olmadığını belirttiği kızamık virüsünün toplum ve çocuklar açısından çok ciddi risk yarattığı hatırlatıldı. Kızamık virüsünün yol açtığı ve tedavisi bulunmayan SSPE (subakut sklerozan panensefalit) hastalığıyla mücadele eden SSPE Derneği toplum sağlığı açısından, 1975 – 2002 yılları arasında doğan herkesin kızamık aşısı olması gerektiğini bildirdi.

Riske karşı yaygın aşılama şart

Bulaşıcı, tehlikeli ve ölümcül bir hastalık olan kızamıktan korunmanın tek yolu yaygın ve etkin aşılama olduğu açısından çocukların mutlaka aşılanması gerekiyor. Kızamık hastası veya kızamık olduğundan kuşku duyulan kişilerle de temastan kaçınmak büyük önem taşıyor.

Nadir durumlarda, kızamık hastalığı geçtikten sonra virüs dönüşerek bağışıklık sistemini aşıyor ve beyin hücrelerini öldüren SSPE hastalığına dönüşüyor. Daha çok çocuklarda görülen bu hastalığın bilenen bir tedavisi bulunmuyor.

SSPE Derneği tarafından yapılan açıklamada Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın vurguladığı 1975 – 1990 doğumlulara ek olarak, tek doz ve 9. ay aşı uygulanması nedeniyle 1987 – 1998 doğumlular ve özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kullanılan aşıların bayat olduğu ifade edilmekte, bu sebeple 1998 – 2002 doğumluların risk altında oldukları belirtildi.

SSPE hastalığına gereken önem verilmiyor!

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan SSPE Derneği Başkanı Cengiz Kara şunları söyledi:

“Bayat aşılar veya eksik doz gibi uygulamalar nedeni ile SSPE hastalığı hayatları mahvediyor. Aşıların nakledilmesi ve korunmasında çok dikkatli olmak gerekiyor. Yapılmış hatalardan ötürü hastalığa yakalanmış insanlara devlet yardım elini uzatmalı. Bu hataların sorumluları cezalandırılmalı. En önemlisi, bu hastalığa gereken önem verilmeli.”

Sorumluların cezalandırılmaması halinde, SSPE hastalarının mahkemeye gitmeye hazır olduklarını da vurgulayan Kara, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Sağlık Bakanlığı öncelikle kızamık ve SSPE kayıtlarını tam tutmalı, kayıtların sağlıklı tutulup tutulmadığını denetlemeli, denetime aleni tutmalıdır. Devletimiz öncelikle kendi tasarrufu altında olan, Çocuk Esirgeme Kurumunda olan çocukları ve personeli de acilen aşılatmalıdır.Derneğimizin kayıtları ile Sağlık Bakanlığı’nın kayıtları arasında fark vardır, SSPE hastalarının adetsı Bakanlık kayıtlarında eksik görünmektedir.

Ayrıca devletimiz SSPE hastalığıyla ilgili araştırma komisyonu kurulmalı, farklı branşlardan uzmanların tam gün mesailerini bu konuya ayırmalarına imkân verecek koşullar devlet tarafından sağlanmalıdır.

İstanbul, Ankara, Şanlıurfa ve Diyarbakır’dan başlayarak SSPE klinikleri kurulmalı; bu kliniklerde çocuk nöroloğu, fizyo-terapist, gastrolog, çocuk doktoru, diş hekimi ve aileler açısından psikiyatrist hazır bulundurulmalıdır. SSPE teşhisi konan hastaların ilaç, mama, sıvı yiyecek, özellikli tekerlekli sandalye, ayak-el afoları, özürlülük oranının belirlenmesi, alt bezi temini açısından gerekli rapor ve reçetelerin yazılması sağlanmalıdır.”

06.02.2011 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 8. maddesinin a) fıkrasının kaldırılarak, hastalarımızın eskisi gibi piyasada olan “çocuk bezi” alma imkânı tanınmalıdır. Çünkü bizim hastalarımızın çoğu çocuktur.

Aşıların taşınması ve korunması çok dikkatli yapılmalı!

Kızamık virüsüne karşı mücadelede en önemli sorunlardan birini bayat aşılar oluşturuyor. SSPE Derneği bu sorunun önüne geçmek açısından şu noktalara dikkat çekti:

Aşının naklinde kullanılan kargo uçakları, deniz ve kara nakliyat araçları ısı ve ışık sensorlarına sahip olmalı

Her aşının üstünde ısı ve ışık sensorlarını içeren etiketlerin yapıştırılması zorunlu olmalı,

Yapılan aşının seri numarası ile ışık ve ısı sensor sonuçları aşı yapılan kişi veya velisine verilmeli Bakanlık’ta da saklanmalıdır

Soğuk zincirden kırılmış (Bayat) aşı kesinlikle uygulanmamalı..

SSPE nedir?

SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) kızamık virüsü enfeksiyonunun sebep olduğu bir merkezi sinir sistemi hastalığı, az rastlanan çaresi olmayan ölümcül bir beyin hastalığıdır. Kızamık aşısı olmayan çocuklarda daha fazla görülmektedir. SSPE, özellikle çocuklarda, nadirde olsa yetişkinlerde görülebilen, kızamıktan 2-10 yıl sonra ortaya çıkabilen bir hastalıktır. Bugüne derece en yakın ölüm, teşhisten sonra 6. haftada görüldü.

SSPE hastalığının evreleri

1. Dönem: Unutkanlık, sinirlilik.
2. Dönem: Sıçramalar başlar. Tek başına tüketmek yiyemez.
3. Dönem: Hasta yatağa bağımlı hale gelir. Konuşamaz, Burundan sıvıyla beslenir.
4. Dönem: Komaya girer. Yıllarca sürebilecek koma ölümle sonuçlanır.

Kızamık virüsünden korunmanın yolları

Kızamık; bulaşıcı, tehlikeli ve ölümcül bir hastalıktır. Korunmanın tek yolu yaygın ve etkin aşılamadır. Bu sebeple, çocuklar mutlaka aşılanmalıdır. Kızamık hastası veya kızamık olduğundan kuşkulanılan kişilerle temas edilmemelidir.

Hastalık ölüm ile sonuçlanmasa bile; yıllar sonra, SSPE olma ihtimali vardır.

Aşı, bayat olmadığından emin olunduktan sonra uygulanmalıdır. Aşı yapılamayan 0-12 aylık çocuğu olanlar kızamık hastaları veya kızamık olduğundan şüphe edilen kişilerle aynı ortamda bulunmamalıdır. Bebekler ana sütü ile beslenmelidir. Bebeğin yanı sıra, kızamık hastası veya hasta olduğundan kuşkulanılan bir büyük çocuğu bulunanlar büyük çocuklarıyla aynı ortamı paylaşmamalıdır.

]]>