İyi huylu prostat büyümesi belirtileri

Yaşı ilerlemiş olan erkeklerin birçoğunun mütenevvi sebeplerden ötürü yakalandığı iyi huylu prostat büyümesi hastalığı, genelikle prostat kanseri ile karıştırılmakta, lakin iyi huylu prostat büyümesi, kanserin aksine selim nitelikti ve hücrelerin aşırı çoğalmasıyla karakterize bir rahatsızlıktır. Sağlıklı olan her erkeğin iyi huylu prostat büyümesine yakalanma ihtimali bulunmakta ve çeşitli belirtilerle kendini ifşa etmektedir.

İyi huylu prostat büyümesinin belirtileri

İyi huylu prostat büyümesi erkeklerin yaşının ilerlemesine bağlı olarak hormonlarında husule gelen değişikliklere bağlı olarak 40′lı yaşlardan itibaren husule gelerek, farklılaşan hücreler prostat içinde adeno olarak isimlendirilen bir dokunun gelişmesine yol açmaktadır. İyi huylu prostat büyümesinin belirtilerine değinecek olursak, şöyle açıklayabiliriz:

İyi huylu prostat büyümesinde idrar akımında zayıflama husule gelir. Hastaların idrara başlamada zorluk çekmeleri, idrarın kesik kesik gelmesi, sürekli ve acil idrar çıkma isteği iyi huylu prostat büyümesi belirtileri arasındadır. Bu belirtilerin yanı sıra, gece idrar yapma isteğinde artış ve mesanenin ta boşalmaması hissi de, iyi huylu prostat belirtisidir. Bu belirtilerin her biri aynı anda ortaya çıkabileceği gibi, tek başlarına da görülebilir.

]]>