Hiperaktivitenin ilaçsız tedavisi mümkün

Akademik problemleri çözmeye yönelik bir çalışma olan “Neurofeedback” beyin egzersiziyle, çocuğunuzun okulda daha fazla randımanlı olmasını sağlayabilirsiniz.

Uzman Psikiyatr Dr. Tanju Sürmeli, “Neurofeedback” sistemiyle, dikkat eksikliği, hiperaktivite hastalığı ve öğrenme güçlüğüne ilaç kullanılmadan kalıcı tedavi uygulanabildiğini söylüyor. Eeg biofeedback sistemi ağrısız, yan etkisiz, beynin içine herhangi bir şey yerleştirmeden yapılan çok güvenli bir tedavi yöntemi. Bu yöntemle tedavide ilaç kullanımına ihtiyaç olmayabilir. Yöntemin en önemli özelliklerinden biri, etkisinin kalıcı olmasıdır.

Kişinin beyin dalgalarının dijital haritasını çıkaran “QEEG Data Bankası” sistemiyle, hastalığın teşhisine yüzde 85-90 yanılmadan tavsiyede bulunuluyor. Elde edilen verilerin uzman tarafından değerlendirmesinin ardından kesin teşhis koyuluyor.

Beyin dalgaları değişiyor
Yöntemi Türkiye’de uygulayan Uzman Psikiyatr Dr. Tanju Sürmeli, “QEEG Data Bankası” sisteminin Amerikan Gıda Besin ve İlaç Birliği (FDA) tarafından onaylı olduğunu söylüyor. Kişiye kendi beyin dalgalarının karakteriyle ilgili bilgi verildiğinde, kişi beyin dalgalarını değiştirmeyi öğrenebiliyor. Bu değişiklikler kalıcı olabiliyor. “Neurofeedback” sisteminde, hastaya anormal beyin dalgalarını, sağlıklı beyin dalgalarıyla değiştirmesi öğretiliyor.

]]>