Evliliği Bitiren 10 Sebep

Uzmanlar evlilik, iki farklı kişinin aile kurmak üzere, kanunların uygun gördüğü şekilde, ruhen ve bedenen bir ömür boyu sürdürülmesi planlanarak bir araya gelmesidir. İki kişi heyecan ile evet der ve hikaye başlar. 2014 yılında Türkiye’de 6000 bin evlilik gerçekleşirken, aynı yıl 130 bin boşanma gerçekleşmiştir. bu durum her 4 ile 5 evlilikten biri ayrılık ile sonuçlanmaktadır.

Evliliği yapmak kadar yaşatmak ve devam ettirme de çok önemli olduğunu bu rakamlar göstermektedir. Ülkemizde her 5 evlilikten 2’si ilk beş yılda boşanmaktadır. Araştırmalar Türkiye’de boşanmanın en önemli nedenlerinin geçimsizlik, aldatma-aldatılma, şiddet ve terk edilme olduğunu da göstermektedir.

Yalan söylemek;

Her ilişki gibi güven zedelenirse, bir süre sonra eşler birbirine karşı şüpheci olurlar. Zor kurulan ancak kolay yıkılan güvenin tamiri de zordur.

Ekonimik sıkıntılar;

Başta olan ve devam eden ekonimik sıkıntılar olabileceği gibi evlilik sırasında da işini kaybetmeye veya iflas ve bunun sonucu oluşan borçlar, kredi kartı borçlarıi icralar gibi bir sürü olumsuzluklardır.

1447857452851

Şiddet, eleştiri ve aşağılama;

Evlilikte kişiler olumlu duygular yaşamak isterler. Fakat sürekli eleştiri, aşağılamalar ve şiddetin de devreye girmesi boşanma olmasa da evliliği kağıt üzerinde kalan bir durum haline sokabilir.

Aldatma;

Aldatmada kusur aldatılanın değil aldatanındır. Fakat aldatılan kişi kendisini yetersiz görür. Aldatanı affetmek bu davranışın devamını sağlayabilir.  Güvensizlik başladıktan sonra da evlilik çekilmez bir hal alabilir.

Karşı tarafı değiştirmeye kalkmak;

Kişinin bugüne kadar olan bilgisi ve hayat görüşü kolay bir şekilde değişmez. Tartışmak, aksine inatçı bir tutum oluşturur.  Kişiler birbirlerinden istedikleri şeyi açıklıkla ve duygularını katarak ifade etmezler ise ilişki tıkanır.

1067604_620x410

Kalabalık yaşamlar;

Ülkemizde bir kısım çiftler aile büyükleri ile birlikte yaşamaktadırlar, veya aile ilişkiye müdahale etmektedirler. Evlilikte herkes kendi ailesinde sorumlu olmalıdır. Eşini ailesi ile karşı karşıya getirmek ve bunu görmezden de gelmek kişilerin birbirlerine inançlarını ve güvenlerini kaybetmelerine neden olmaktadır.

Birbirinden uzaklaşmak;

Çoğu çift evlilikleri esnasında gerek iş hayatının stresi gerek ise çocukların ihtiyaçlarını nedeni ile bribirlerine zaman ayıramaz hale gelirler. Bir süre sonra bu ihmal nedeni ile birbirlerine yabancılaşırlar.

Sorunları çözmeden yola devam etmek;

Evlilikte zaman zaman tıkanıklıklar oluşur. Çiftlerden biri veya her ikisi de bunu görmezden gelirse, giderek krizler artar ve bu birikim sonunda patlamalara neden olur. Sorunun çözümünü bulmak için kişiler nereden başlayacaklarını da bilemezler.

evliligi-bitiren-hatalar-660x330

Cinsel sorunlar;

Başlangıçta iyi olan cinsel yaşantı bazen giderek yaşam şartlarının yoğunluğu,  ekonomik sorunlar, aile bireylerinin sorunları nedeni ile giderek önemini yitirmiştir. Kişilere bir süre sonra ya karşı taraftan cinsel olarak soğur veya kendisinin beğenilmediği duygusuna da kapılabilir.

Alkol, psikolojik ve kumar sorunlar;

Bu tip sorunlar başladığında öncelikle kişiler birbirlerini idare etmeye başlarlar. Fakat sonunda ilişki zora girer. Aile ihmal edilmeye başlanır. Bu tip sorunları da fark eder etmez profesyonel destek almaktan çekinilmemelidir.