EECP ile kalp yetmezliğine ameliyatsız tedavi

Kısaca EECP diye adlandırılan Enhanced External Counterpulsation (Güçlendirilmiş Dışarıdan Uygulanan Karşı Atım), kalp damarlarının daralması sonucu kalp kasının kan akımının bozulması ve bunun sonucu olarak oluşan göğüs ağrısının iyileştirilmesinde kullanılan bir tedavi yöntemidir.

EECP tedavisi ile göğüs ağrısı ile birlikte kalp kasının kan akımının iyileşmesi sağlanır ve kalp kasının kasılma ve gevşeme görevleri de düzelir. Bu özellikleri nedeni ile EECP, koroner arter hastalığının ve kalp yetersizliğinin tedavisinde kullanılır.

Koroner arter hastalığının tedavi yöntemlerinden olan kalp damarları içine anjioplasti (balon yapılması) veya stent (tel kafes) takılması ve/veya koroner by-pass ameliyatı sonrası devam yapan şikâyetler bulunması durumunda kullanılabilir.

EECP tedavisinin diğer kullanım alanları

– Her iki tedavi yöntemi açısından damar yapısı uygun olmayan;
– Bu tedavilerin yapılması yüksek riskli olan;
– Bu tedavilerin kendisine uygulanmasını istemeyen,
– Kalp kasının kanlanma bozukluğu olanlar;
– Kalp yetersizliği olan hastalarda ilaç tedavileri ile birlikte kullanılır.

Bu tedavi sırasında hastaya herhangi bir damarsal veya cerrahi girişim söz konusu değildir. Tamamen vücut dışından yapıldığı açısından “Eksternal” kelimesi tedavinin isminde yer almaktadır.

EECP; kontrol masası, hasta tedavi masası, hava kompresörü ve 3 çift manşondan oluşmaktadır. Hasta kolay bir biçimde yatarken, kalp atımlarının sanki kalp şeridi (EKG) çekilir tarzda kaydı yapılıp bilgisayar ekranından izlenmesi sırasında tedavi uygulanır.

Özel bir pantolon üzerinden bacaklara ve kalçaya sarılan manşonlarla kalp gevşeme fazında iken kalbe kan pompalanırken, kasılma fazında ise kalbe giden kanın yeniden bacaklara dönmesi sağlanır. Kalp ön-yükünün azalması, kalbin çalışma veriminin artması sağlanır. Kolay uygulanabilen güvenilirliği kanıtlanmış bir yöntemdir.

EECP tedavisi ile;
– Kollateral damarlar gelişir;
– Ateroskleroz süreci geriler;
– Damarların gevşeme ve daralmasını sağlayan maddelerin dengesi düzelir;
– Damar içi fonksiyonlarda düzelme görülür;
– Kalbin vücuda pompaladığı kan miktarı artığı açısından böbrek,
– Beyin gibi hayati organların kanlanması artar
– Kalp yetersizliği nedeni ile artan “BNP” hormonunun düzeyi azalır.

Hastaların tedavi sırasında başlayan ve sonrasında da devam yapan iyilik durumları sonucu;

– Göğüs ağrısı,
– Yorgunluk
– Nefes daralması olmadan yürüme ve günlük yaşamlarını sürdürme zamanları artar.
– Hastaların kolay yürüdükleri mesafelerde artış olur.
– Göğüs ağrısı nedeni ile kullandıkları dilaltı ilaçların adetsında ve sıklığında azalma olur.
– Yaşadıkları hayatın kalitesi artar.

Tedavi günde 1 saat, haftada 5 gün olmak üzere 35 gün (7 hafta) boyunca sürmektedir.

EECP tedavisi ile ilgili ekstra bilgiler açısından E.E.C.P. tedavisi kalbi koruyor başlıklı yazıyı da okuyabilirsiniz.

]]>