Dış gebelik hakkında merak ettiğiniz cevaplar

Herkesin bildiği gibi gebelik, döllenen yumurta hücresinin rahim içine yerleşip gelişmesi demektir. Eğer döllenmiş yumurta rahim dışında bir yere yerleşip büyümesini sürdürürse, buna dış gebelik adı verilir. JFK Hastanesi Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nadide Korkut bu olguyu her yönüyle açıklıyor.

Dış gebelik nedir?
Döllenmiş yumurtanın rahim dışında herhangi bir bölgede yerleşmesidir. En sık fallop tüplerinde olması dışında; ovarian, servikal, abdominal ( karın içi )’da yerleşim gösterebilir ve tanıdaki hatalar hastaların hayatını tehlikeye sokabilir.

Ne kadar sıklıkta rastlanır?
Dış gebelik yaygınlığı 1970′lerden sonra giderek artmaktadır ve toplumdan topluma değişmek kaydıyla % 2 – 10 arasında rastlanır.

Dış gebeliğin nedenleri
Bu etyolojik faktörler (gerçek nedenleri teşkil yapan faktörler); geçirilmiş ciddi enfeksiyonlar, fallop tüpteki bozukluklar, tüplerdeki anomaliler, endometriozis; daha önce geçirilmiş cerrahi operasyonlar; spiral varlığı, tuba hareketlerini etkileyen hormonal bozukluklar; sperm kalitesi bozukluğu; yardımla üreme teknikleri ve sigara içmek olarak adetlabilir. Bu adetlan hazırlayıcı faktörlere sahip kadınlar, dış gebelik yönünden risk taşırlar.

Dış gebelik nasıl seyreder?
Dış gebelik iki biçimde seyreder; doğkırmızı yoldan döllenmiş yumurtanın ve pıhtının giderek vücut tarafından emilimi nadiren de olsa görülebilir. Komplikasyonlarla ilerleyen diğer klinik form ise, sık gördüğümüz ve ‘tubal rüptür’ dediğimiz durumdur ki lakin tanısı konup gerekli cerrahi girişim uygulanmazsa, iç kanama ile hayati tehlike yaratabilir.

Dış gebelikte nasıl şikayetler olabilir?
Düzensiz kanamalar ve kasık ağrısı olan her kadında mutlak suretle jinekolojik muayene ve ultrasonografi gerekir.

Dış gebelikte hangi testler yapılarak tanı konur?
Hiç bir belirti vermeden de dış gebelik görülebilir. Erken tanının anahtarı; dış gebelikten şüphe etmektir. Dış gebelik tanısı güçtür. Dikkatli bir anamnez ve fizik muayene jinekolojik muayenedeki bazı özellikler (şiddetli karın ağrısı, ele gelen kitle), ultrasonografide batın içi kanama ve ektopik gebelikle ilgili bir yapı tespiti kanda BhCG ve laparoskopi yapılması tanıya varmada çok önemlidir.

Dış gebelikte tedavi nasıdır?
Son yıllarda tıbbi teknolojik gelişmeler ‘tubal rüptür’ öncesi erkenden dış gebelik tanısı koymamızı sağlamıştır. Bu da mortalitenin düşmesinde en büyük etken olmuştur. Burada laparoskopi, tanıda veya cerrahi tedavide seçilecek en iyi tekniktir. Ancak batın içi ciddi kanamalarda aleni cerrahi yöntemlere geçilebilir. Ayrıca karın içi kanama olamayan durumlarda metotraksat dediğimiz kemoterapik bir ilaç, sıkı takip altında kullanılabilir.

Dış gebelik tekrar eder mi?
Bir kez dış gebelik operasyonu geçiren hasta; sağlıklı diğer kadınlardan 4 kez daha fazla risk altındadır.

Dış gebelikten korunabilir miyiz?
Dış gebelik tekrarı; etyolojisine bağlıdır. Tubal hasarlar, ciddi kronik enfeksşyonlar, semen kalitesindeki bozukluklar, sigara içimi riskleri arttırır. Adet gecikmesi, kanama ve karın ağrısı şikayetlerinde uyanık olunmalıdır ve gecikmeden bir kadın doğum uzmanı ile görüşülmelidir.

]]>