Çocukta işitme kaybı gelişimi etkiliyor

Uzmanlar, okul dönemi çocuklarında sık karşılaşılan lakin, o oranda fark edilemeyen problemlerin başında işitme kayıplarının geldiğini söylüyor.

Baykent Tıp Merkezi’den Op. Dr. Mehmet Erem, şunları anlattı:
“Yetişkinlere kıyasla kendilerini kolaylıkla ifade edemeyen ilkokul çağındaki çocuklarda ortaya çıkabilecek, her iki kulağı aynı anda etkileyen işitme kaybı hangi nedene bağlı olursa olsun önemli bir problemdir. İşitmeyen çocuk önce arkadaşlarından kopar, çevresiyle olan uyumu bozulur. Tedavi edilmeyen işitme kayıpları çocuğun alay konusu olması gibi önemli sosyal problemlere yol açar.”

Sosyal gelişimi bozulabilir
Çevresinden gerekli uyarıyı alamayan çocuklarda psikolojik ve sosyal gelişim etkilenebilir. Tam sağırlık olarak ifade edilen kayıplar 80-100 dB civarında iken konuşma sesleri ortalama 30 dB civarında sesleri içerir. Bu derecede oluşan bir kayıp çocuğun etrafıyla iletişiminin bozulmasına yol açar.

Okul çağındaki çocuklardaki işitme kayıplarının çoğunluğu orta kulak kaynaklıdır. Daha az sıklıkla genetik sağlık sorunları veya doğum sırasındaki sorunlar işitme kaybına yol açabilir.

]]>