Bebeğinizin yaratıcılığını ve mantığını destekleyin

Bebeklerin genç beyinlerinde binlerce sinir hücresi kullanım açısından hazırdır. Her uyarıcı (sesler, dokunuşlar, renkler, tatlar, vb) sinir hücreleri arasında taze bağlar kurulmasını sağlar.

Sinir hücreleri arasında kurulan bağlar tekrarlarla kalıcı hale gelir. Böylece sağ ve sol beynin hücrelerinin kurduğu dev bir ağ oluşur.

Çocuğun genetik alt yapısı ve çevreden aldığı bu uyarıcılar zekâ gelişimi açısından belirleyici olur. Yeni oluşan ve tekrarlanmayan bağlar ise yok olur.

Sağ ve sol beyin, ilk zamanlarda zannedildiğinden çok daha bütünsel olarak işler. Beynin her iki tarafını da etkin bir biçimde kullanabilen bireyler, zihinsel kapasitelerini iki kat değil kat kat artırmış olur. Bu sebeple çocuklarımızın hem yaratıcılıklarını (sağ beyin) hem de mantıksal düşünme güçlerini (sol beyin), ilk yıllardan itibaren desteklemeliyiz.

Beyinle ilgili araştırmalar sırasında konuşma ve dilin merkezi olarak sol beyin keşfedilmiş ve bu özelliğinden dolayı yıllarca sağ beyinden çok daha fazla itibar görmüştür.

Eğitim sistemleri sol beyni kullandıran, mantıklı ve analitik düşünmeyi geliştiren temeller üzerine oturtulmuştur. Ancak son yıllarda sağ beynin aslında ne derece önemli işlevleri üstlendiği görülmüştür. Örneğin, bir kullanma kılavuzunu okurken sol beyin becerilerine ihtiyaç duyulur. Ancak mizahi bir metin ya da roman okuduğunuzda, tüm geçmiş deneyimlerimizden anlamı çekip çıkaran sağ beyne başvururuz.

Büyük matematikçilerin sağ beyinlerini başta hayal güçleri olmak üzere ustaca kullandıkları bilinmektedir.

Çocuklarımıza, mantıksal düşünme güçlerini destekleyecek ve yaratıcı çözümler geliştirmelerine yardımcı olacak bir ortamı daha okul öncesinde sunmalıyız.

]]>