Annesi çalışan çocuk daha başarılı

Uzmanlarca yapılan araştırmalarla; annesi ve babası çalışan bir öğrencinin, yalnızca babası çalışan bir öğrenciye kıyasla okulda daha başarılı olduğu sonucuna ulaştılar.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) Direktör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Gökçe Kolaşin ve araştırmacı Mehmet Alper Dinçer, OECD’nin 2000’den beri, 3 senede bir OECD ülkeleri ve diğer katılımcı ülkelerde yürüttüğü “PISA 2006’’ sonuçlarını değerlendirdi. Kolaşin ve Dinçer, ebeveynleri çalışan ve eğitimli olan bir öğrencinin, ebeveynleri eğitimsiz ve çalışmayan bir öğrenciye göre daha başarılı olduğu sonucuna vardı.

Ekonomik durum

Araştırmada “Hem annesi, hem babası çalışan bir öğrencinin, yalnızca babası çalışan bir öğrenciye kıyasla daha başarılı olduğu” tespit edilirken sosyoekonomik durum öğrenci başarısının en temel belirleyeni oldu. Kolaşin ve Dinçer, “kadınların iş gücü piyasasına katılımının özendirilmesinin çocukların başarısı açısından da elzem olduğuna’’ dikkati çekti. Öğrencinin kayıtlı bulunduğu program tipinin de (Anadolu lisesi, genel lise, meslek lisesi vb) başarısını etkilediği belirlendi.

Not ortalaması

Türkiye’de ortalama fen notu 423, OECD’de ise 500 puan olurken, babası lise mezunu olmayan, annesi çalışmayan, hem ailesinin, hem sınıf arkadaşlarının ailelerinin sosyoekonomik durumu dezavantajlı, kırsal alanda yaşayan ve meslek lisesine giden bir öğrencinin notunun 222 puan ile çok düşük seviyede olduğu tespit edildi. Buna karşın babası üniversite mezunu, hem annesi, hem babası çalışan, hem ailesinin, hem de sınıf arkadaşlarının ailelerinin sosyoekonomik durumu Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde olan, Anadolu lisesine giden bir öğrencinin 546 puan ile OECD ortalamasının bile üzerinde not aldığı görüldü.

Eşitsizliğin giderilmesi açısından eğitim politikası şart

Araştırmada öğrenci başarısının sosyoekonomik koşullara bu miktarde bağımlı olmasının sosyal hareketliliği engellediği belirtildi. Öğrencinin başarısının yükseltilmesi ve eşitsizliğin giderilmesi açısından, sosyoekonomik durumu dezavantajlı öğrencileri hedef alan politikaların tasarlanmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı. Diğer faktörler göz önünde bulundurulduğunda, başarıda okul kaynaklarının etkisinin yok denecek kadar az kaldığı belirlendi.

Kolaşin ve Dinçer, Türkiye’de öğrenci başarısının yükseltilmesi açısından politika tasarımlarına ihtiyaç bulunduğuna işaret ederek, PISA 2006 veri setinin detaylı incelenmesi, hangi profile sahip öğrencilerin hangi nedenlerle başarısız olduğunun ortaya konulması gerektiğini bildirdi. Araştırma, çalışan annelerin çocuklarının daha sorunlu ve başarısız olduğu yolundaki toplumsal önyargıların da geçersiz olduğunu kanıtladı.

]]>