Anne sütüne geçen ilaçların isimleri

İçilen bazı ilaçlar direk anne sütüne karışarak bebeğe zararlar vermektedir. Eğer ilaç tedavisi görüyorsanız, ilaçlarınızı içmeden önce bu yazımızı okumanızı öneri ederiz. 

Yeni doğan ve gelişme dönemindeki çocuğa kötü etkileri olabileceğinden süte geçen ilaçların bilinmesi faydalıdır. Anne sütüyle bebeğe geçen ilaçlar arasında uyku ilaçlarını (barbituratları), antihistaminikeri, antibiyotikleri (eritromisin) ), izoniazid (INH), amfetamini, sinir ilaçlarını (Diazepam), sara ilaçlarını (Difenilhidantoin), anestezik maddeleri (Pentothal) sayabiliriz. Kan plazmasına geçen maddeler özellik­lerine göre süte de geçerler. Meselâ suda eriyen maddelerden alkol, üre antipirin süte çok kolay geçerler. Diüretik ve sulfonamidlerin süte daha az ölçüde geçtikleri gösterilmiştir, süt veren anneye bazı ilaçların (Kloramfenikol, bromürler, Metronidazol, antimetobolitler, karbimazoiyodürler, propiltiouracil, atropin, ergo bileşikleri, kimdin, reserpin hidroklorotiazid, civalı diüretikier, difenoksilat, simetidin, kortikosteroidler, amfetaminler, meprobamat, tolbutamid vb.) verilmesi doğru değildir

]]>