Ağız kanseri nedir, teşhisi ve tanısı

Son yıllarda oldukça yaygın bir biçimde görülen ve gittikçe insanlık açısından tehlike yaratan en önemli sorunlardan birisi olarak karşımıza çıkan ağız kanseri; ağzın herhangi bir bölgesinde, ufak, ak, kırmızı bir nokta veya yara şeklinde başlayabilir. Sigara ve tütün malzemesi kullanımı bu riski en üst seviyeye çıkartabilecekken, ağız içi mukozasının, ağız tabanının, damağın, dilin ve baş, boyun bölgesindeki lenf nodüllerinin muayenesi, ağız kanserinin tanımlanmasında çok büyük önem taşımaktadır.

Her hastalıkta olduğu gibi ağız kanserinde de erken tanı, teşhis ve tedavi oldukça büyük önem taşıyacakken, gelecekte ortaya çıkabilecek bir kanserin teşhisini koyabilir.

Ağız kanseri teşhisi ve tanısı:
– Fırça Biyopsisi (Brush Biopsy) : Küçük bir fırça yardımıyla doku örneği alınır. Örnekte, pre-kanseröz veya kanser hücrelerinin varlığı araştırılır.

– Toluidin Mavisi : Hasta ağzını prekanseröz veya kanserli dokuları maviye boyayan çeşitli solüsyonlarla çalkalar. Pozitif test sonucu daha ileri bir araştırmayı gerektirir.

– Doku Biyopsisi : Şüpheli bölgeden küçük bir cerrahi müdahaleyle alınan doku, hücresel olarak incelenmelidir.

]]>