5 yılı atlatan evlilik devam ediyor

Yapılan araştırmalar, boşanan çiftlerin yarıya yakınının evliliklerinin en fazla 5 yıl sürdüğünü ve boşananların yarıya yakınını da çocuksuz çiftlerin oluşturduğunu ortaya çıkardı.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Rian Dişçi ile Dr. Halim İşsever’in, 3 bin 60 boşanma vakasını inceleyerek yaptıkları araştırma, evlilikte en kritik dönemin, ilk 5 yıl olduğunu ortaya koydu.

Araştırma sonucu; boşanan çiftlerin yarıya yakınının evliliklerinin en fazla 5 yıl sürdüğü, boşanma davası açanların büyük bölümünü (yüzde 67) kadınların oluşturduğu ve ‘şiddetli geçimsizliğin’, başlıca boşanma gerekçesi olarak gösterildiği tespit edildi.

Boşanma sebepleri arasında ikinci sırayı ‘alkol kullanımı’, üçüncü sırayı, ‘cana kast ve fena muamele’, dördüncü sırayı ‘terk’, beşinci sırayı da ‘zina’ aldı.

Araştırma sonucuna göre, boşanan çiftler arasında, erkeklerin yüzde 66,1′nin yaşı, kadından 1 ila 10 yaş arasında daha fazla. Evliliklerin yüzde 40,4′ü, evliliğin ilk 5 yılında gerçekleşiyor.

Boşananların yüzde 41,6′sını ise çocuksuz çiftler oluşturuyor. Bu arada, aynı araştırmada, Türkiye’de boşanma hızı oranının binde 1′den az olduğu, bu oranın ABD’de binde 4,57, Almanya’da binde 4,60, Finlandiya’da binde 2,70, Avusturya’da 2,11, İsviçre’de 2,23, Norveç’te 2,54 olduğuna dikkat çekildi.

]]>