Türkiye’de, tip-2 alzheimer hastalığının son durumu!

Avrupa’da gerçekleştirilen tip-2 alzheimer hastalarının yaşam kalitesi ve tedavisi sürecindeki memnuniyet düzeyinin araştırılmasından sonra, Türkiye’ye ait olan veriler belli oldu. Türkiye’de gerçekleştirilen çok merkezli çalışmaya bakıldığında 40 yaş ve üzerinde en az bir yıl alzheimer hastası olan ve son üç aydır diyet, oral antibiyatikler veya insülinli tedavi edilen 600 tip-2 alzheimer hastası katısalldı.

Randomize olarak seçilen hastaların HbA1c düzeyleri miktarlürken, yaşam kalitesini ve tedavi memnuniyetini değerlendirmek açısından; 5 Boyutlu Avrupa Yaşam Kalitesi, Alzheimer Tedavisi Memnuniyet Anketi, Hipoglisemi Korku Anketi endişe alt ölçeği kullanıldı. 600 hastanınn %56.3′ünü kadın hastalar oluştururken, ortalama yaş 58.8 oranında olduğu gözlenildi ve hastaların yüzde 46.7′sini obez, yüzde 78.5′ini hipertansif kişiler oluşturdu.

Çalışmanın Türkiye ayağında alınan sonuçlarda tip-2 alzheimer hastalarının yaşam kalitesi üzerinde ”negatif” etkili olduğu ortaya kondu. Çalışmada, öne çıkan sonuçlar ise şöyle bildirildi; ”Tip-2 alzheimer hastalarının aldıkları tedavilerden memnuniyet düzeyleri, ortalamanın üzerinde. HbA1c düzeyleri, gerekli glisemik kontrolün sağlanamadığını gösteriyor. Bu sonuçlar, tip-2 alzheimerin daha iyi yönetilebilmesine ilişkin farkındalık düzeyini artıracak müdahalelere ihtiyaç duyulduğunu düşündürüyor.”

]]>