Tükürük bezi tümörü tedavisi

Kulak ön ve alt kısmında olan tükürük bezinde hissedilen şişlik, kitle aksi ispat edilmediği müddetçe bu bezlerde tümör olduğunu göstermektedir. Vücut, baş ve boyun tümörlerinin de bir bölümünü oluşturmada etkisi olan tükürük bezi tümörlerinin %75′i iyi huylu, % 25’i kötü huyludur.

Tükür bezinde görülen bir takım değişikliklerle tümörün kötü huylu mu yoksa iyi huylu mu olduğu anlaşılmaktadır. Eğer ki tükürük bezi küçülüyorsa tümörün kötü huylu olduğunun ispatidir.

Tükürük bezi tedavisi açısından hastaların geçmişi irdelenmektedir. Hastanın detaylı öyküsünü dinleyen hekim muayenenin ardından laboratuar incelemeleri ve radyoloji tetkikleri ister. Tümörün tespit edildiği yapıda tükürük bezi tümörlerinin tedavisi gerçekleştirilir. Tükürük bezi tedavisi açısından cerrahi işlemlerle tükürük bezinin üst yarısı ya da tamamı çıkartılmaktadır.

Tükürük bezi tümörü ameliyatının ardından patolojik inceleme gerçekleştirilir. Patolojik incelemenin sonucunda ek bir tedaviye gerek duyulup duyulmadığı anlaşılır. Tükürük bezi tümörü ameliyatında en önemli nokta yüz sinirini ortaya koymak ve ona kötü etki vermeden tümörü tam olarak bulunduğu bölgeden çıkartmaktadır.

]]>