Tip1 diyabet nedenleri

Başta beyin olmak üzere vücudumuzda uzuvlara enerji kayağı yükleyen glukoz adlı basit şeker, hücreler tarafından pankreas bezinin salgıladığı insülin hormonu vasıtasıyla emilmekte ve kullanılmaktadır. Hücrelerin ihtiyaç duyduğu glukozun eksikliği ya da hiç salgılanmaması hücrelerin şeker açlığı çekmesine sebep olurken, gluzkozun kana karışmasına ve kandaki şekerin yükselmesine sebep olur insan hayatını son derece önemli bir biçimde tehlikeye atmaktadır. İşte bu sebeplerden husule gelen insülin hormonunun eksikliğinden kaynaklanan şeker hastalığına Tİip1 diyabet denmektedir.

Tip1 diyabet hastalığına sebep olan etkenlerin başında bağışıklık sistemini etkileyen virüs, ilaç, aşılanma, kilo ve stres gibi faktörler yer almaktadır. Şeker hastalığı olan Tip1 diyabette pankreasın insülin salınımını etkileye bu sorunlar hücreleri tahrip ettiğinden bu rahatsızlık kaçınılmaz olur.

Tip1 diyabet hastalığını bilhassa anne, baba, kardeş ve çocuk gibi birinci derece akrabalarda bulunuyor ise, bu kişilerin ailelerinin de Tip1 diyabet olma riskleri olur. Çünkü Tip1 diyabet aynı zamanda kalıtsal olarak da husule gelir. Tip1 diyabet hangi sebepten husule gelirse gelsin hastaların yaşam şartlarında mutlak değişiklik yapması gerekir. Çünkü Tip1 diyabet oldukça riskli bir rahatsızlıktır. Geçmiş olsun…

]]>