Sinestezi hastalığı nedir?

Yunanca kökenli bir ismi olan bu hastalığın, bir duyunun başka bir duyuyu algılaması gibi tıp literatüründe bir tanımı bulunmakta ve sinestezi hastalığı kişilerde beynin duyduğu sesleri görsele, gördüğü şeyleri ise seslere dönüştürerek algılamasına sebep olmaktadır. Daha aleni bir biçimde ifade edecek olursak sinestezi hastalığında seslerin koklandığı, şekillerin tadıldığı ve renklerin duyulduğu bir mekanizmadan söz edebiliriz.

Sinestezi hastalığı

Sinestezi hastalığı kişilerde ya sonradan bir takım sağlık sorunları sebebi ile meydana gelmekte ya da doğuştan var olarak nedeni bilinmeden nadir rastlanan bir sağlık problemi olmaktadır. Başa alınan darbeler, bir takım kimyasallara maruz kalma, beynin orta temporal lobunun tahrip olması gibi nedenler sonradan ortaya çıkan sinestezi hastalığının sebepleridir. Sinestezi hastalığı her kişide aynı biçimde husule gelmez. Hastadan hastaya farklılık gösteren sinestezi hastalığına yakalanma riski en fazla olan kişiler ise kadınlardır. Yapılan araştırmalara göre babadan kıza, anneden kıza ve anneden oğla geçtiği görülmüş, lakin babadan oğula geçtiği görülmemiştir. Bunun nedenini ise uzmanlar, sinestezi hastalığının X cinsiyet hormonu üzerinde taşınması olarak açıklamışlardır.

Sinestezi hastalığının ekseri beynin sol yarım küresiyle ilişkili olması dikkat çeker. Matematiksel ve görsel zeka düşüklüğü de hastalığın beynin sol yarım küresi ile ilişkili olmasını kanıtlar niteliktedir. Bu hastalığın bir tür yetenek olduğunu düşünenlerde bulunmaktadır. Çünkü yapılan beyin görüntüleme araştırmalarında limbik korteks ve hipokampüsün daha etkin olarak çalıştığı gözlenmiş ve buda hastaların güçlü bir hafızaya sahip olmalarını sağlamıştır. Tarihte birçok sinestezi hastasının müthiş eserleri bulunması da bu kanıyı kanıtlar.

]]>