Safra kesesi kanseri tedavisi

Safra kesesinde oluşan kist, polipler, enfeksiyonlar ve taşlar gibi mütenevvi faktörlerin rol oynadığı safra kesesi kanseri ekseri kadınları hedef almaktadır. Karında hissedilen ağrı ve ağrının oluştuğu bölgede şişlik, aşırı geğirme ve gaz çıkarma, bulantı ve buna bağlı kusma şikayetleri de safra kesesinde kanser oluştuğunun belirtileridir. Tüm bu belirtileri yaşıyorsanız muhakkak safra kesesi kanseri olduğunuzdan şüphe etmeli ve tedavi açısından uzman bir hekime başvurmalısınız.

Safra kesesi kanseri tedavisinde daima cerrahi işlemlere başvurulmaktadır. Ameliyat ile hastanın safra kesesinin etrafında yer alan lenf bezleri çıkartılır. Eğer ki var olan tümörün bağırsağı tıkama gibi bir etkisi söz konusu ise kesesi ve bağırsak arasına bypass gerçekleştirerek bir bağlantı oluşturulmaktadır. Safra kanalına yerleştirilen şemsiye ile safra kanalının tıkanmasının önüne geçilmeye çalışır.

Safra kesesi kanserinin tedavisi açısından uygulanan ameliyatın yanı sıra radyoterapi uygulamasına da başvurulur. Böylece vücut dışına veya karın içine radyoaktif iğne uygulanır. Kemoterapide uygulanan bir diğer işlemdir.

Safra kesesi kanseri tedavisinde uygulanacak olan işlemler hastalığın dönemine göre değişir. Eğer hastalık erken dönemde ise lenf bezleri alınır, radyoterapi ve kemoterapi uygulanır. İleri dönemde olan safra kesesi kanseri tedavisi açısından ise ışın ile birlikte kemoterapi ve endoskopik stentleme tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

]]>