Psikososyal Sorunlar Nedenleri Ve Tedavisi

Strok geçirenler sıklıkla depresyonla yüzleşebilir ve de bu da rehabilitasyon ve iyileşme süresini uzatmaktadır. Bu deppresyon sıklıkla aile ve arkadaşları da etkiler mutlak suretle. Birçok çalışmada Strok geçirenlerde yaşam kalitesinin öncesine göre %40 azaldığı bildirilmiştir. Fiziksel engel hiç olmadığında veya çok az olduğunda bile bu azalma belirgindir. Bu makalemizde, psikososyal promlemlere deyinerek sizleri bilgilendiriyoruz…

 

Hindistan’dan yakın zamanda yapılan bildirimlere göre Strok insidansı ve 30 günlük mortalite oranları gelişmiş ülkelerden daha fazladır. Gelişmiş ülkelerde stroklularda yaşam kalitesini araştıran çok adetda araştırma olmasına rağmen Hindistan ve bunun gibi gelişmekte olan ülkelerde, insidans çok yüksek olmasına, ve felcin fiziksel engellilikte çok büyük paya sahip olmasına rağmen böyle bir çalışma yoktur. Hindistan’da strok geçirmiş kişilere, geniş ailelerdeki akrabaları bakmaktadır. Bu yüzden Hindistan’daki strok geçirenlerin psikolojik problemleri gelişmiş ülkelerdekinden farklı olabilir.

Çalışmanın amacı Strok geçirenlerde YK, fonksiyonel bağımlılık, anksiyete ve depresyonu araştırmak, ve bu miktartlerin çeşitli Strok özellikleriyle ilişkisini araştırmaktır.

 

]]>