Multiple myeloma nedir?

Multiple Myeloma hastalığı günümüzde nadiren de olsa husule gelen kemik iliğinde olan plazma hücrelerinin kanseri olarak tanımlanabilir. Kemik iliği kanseri olan Multiple Myeloma hastalığının birçok çeşidi bulunmakta olup, hastaların %90’lık bir oranında birden fazla bölgeyi tutan çeşidi görülmektedir. Eğer ki Multiple Myeloma tek bir bölgede belirgin ise soliter myeloma, birkaç komşu bölgede belirgin ise de lokalize myeloma olarak isimlendirilir.

Multiple myeloma hastalığı

Multiple Myeloma hastalığının aynı zamanda kemik iliği dışından, deri, kas ve akciğerler gibi bir doku tutulumuna sebep olan ekstramedullar myeloma çeşidi de bulunmaktadır. Multiple Myeloma hastalığı bu çeşitlerine göre gelişim gösterir, belirtiler husule getirir ve tedavisi de bu çeşitlerine göre yapılmaktadır. Özellikle de soliter myeloma hastalarında miyeloma gelişme göstermez iken, diğer çeşitlerinde gelişim göstermekte bunu belirgin bir biçimde ua da sessiz olarak sürdürmektedir.

Belirtileri husule gelmeyen ve gelişme göstermeyen miyeloma hastalığı asemptomatik, gelişim gösteren ve beraberinde birçok sorunu da getiren miyelomaya ise semptomatik myelom denir. Semptomatik miyeloma çeşidinde daima anemi, kan kalsiyum seviyesinde artış, böbrek hasarları, kemik hastalıkları ve sürekli enfeksiyonlar görülür.

]]>