Lösemi nedenleri

Halk arasında kan kanseri olarak tabir edilen lösemi hastalığı, kansızlık, ateşlenme, kanama ve lenf düğümlerinden şişlik gibi mütenevvi şikayetlerle kendini belli ederek, daha çok çocuk yaşlarda husule gelip yaşamı zorlaştırmaktadır. Çocuklarda en sık görülen kanser türü olan lösemi, daha çok 2 ile 5 yaş arasında, lenf dokusunun en aktif olduğu dönemlerde ortaya çıkar. Peki nedenleri nelerdir, hangi faktörler lösemiyi tetikler buyurun yazımızdan öğrenelim.

Löseminin oldukça çok çeşidi bulunmasına rağmen hepsinin ortaya çıkış nedeninin aynı olduğu söylenir. Günümüzde henüz kesin olarak lösemi nedeni tam olarak bilinmese de, vücudu mikroplara karşı savunan lökositlerin (akyuvarlar) kontrol edilemeyecek düzeyde çoğalması ve kanser önleyici genlerdeki bazı bozukluklar sonucunda husule geldiğinden şüphe edilir.

Lösemi hastalığı down senromlularda ve fanconi anemisi hastası olanlarda da ortaya çıktığından genetik faktörlerin, kromozom anormalliklerinin lösemiye sebep olduğu büyük bir ihtimaldir. Aynı zamanda lösemi Ayrıca iyonize radyasyona, benzen ve alkilleyici ajanlar gibi kimyasal maddelere maruz kalanlarda da ortaya çıkan bir kanser türüdür.

]]>