Lösemi belirtileri

Çocuklarda ve bilhassa da 2 ile 5 yaş arasındaki çocuklarda en sık görülen kanser çeşidi olan lösemi, tüm kanserler gibi genetik bir hastalık olmasının yanı sıra, kanser önleyici ve kanser yapıcı genlerdeki bazı bozukluklar sonucunda husule gelmektedir. İyonizan radyasyon, bir takım virüsler, bazı kimyasallar bu bozukluğu tetikleyen unsurlardır. Lösemi hastalığı çeşitli belirtilerle kendini gösterir. Bu belirtiler nelerdir, buyurun öğrenelim.

Akut lösemi belirtileri

Çok çabuk yorulma
Kanamalar
Halsizlik
Kilo kayıpları
Kemik ağrıları
Eklem şişliği
Lenf bezlerinde büyüme
Karaciğer ve dalakta büyüme
Titreme, ateş, terleme
Diş eti kanamaları

 

Kronik lösemi belirtileri

Bakteriyel enfeksiyonların varlığı ve lenf bezlerinde belirgin büyüme gibi belirtileri vardır. Kronik lösemi hastaları hekime başvurduktan 2 ile 6 ay içinde husule gelen bulgularda artma gözlenir.

]]>