Lazerle siğil tedavisi

Ekseri çocuk ve gençlerde, nadiren de yetişkinlerde vücudun mütenevvi bölgelerinde ama en çok da ellerde husule gelen siğiller, günümüzde değişik metotlarla tedavi edilebilen bir sorundur. Siğil tedavisinde kullanılan metotların pek çoğun da siğilin nüksetme riski bulunmakta olduğundan çoğu kişi siğil tedavisi açısından lazer teknolojisinden yararlanmayı tercih eder. Çünkü lazerle siğil tedavisi kesin olarak yapılabilmekte ve siğilin yeniden ortaya çıkma ihtimali de bulunmamaktadır.

Lazerle siğil nasıl tedavi edilir?

Derinin rengini alan, kabarık ve üzeri siyah hususlar halinde olan siğiller kanser olmayan deri lezyonları olarak tanımlanmaktadır. üzeri tırtıklı olan ve estetik yönden kötü bir görünüm sağlayan siğiller bazen vücudun diğer bölgelerinde doğru yayılma göstermekte, bazen de yayılmadan yalnızca çıktığı noktada uzun yıllar kalmaktadır.

Siğil tedavisinde kullanılan lazer yönteminin kısmı bir kullanım alanı mevcuttur. Yani vücudun her bölgesindeki siğil açısından lazerli tedavi yöntemi kullanılmamaktadır. Lazerle tedavisi diğer yöntemlerle geçmesi zor olan ayak tabanı, el ayası ve tırnak çevresi gibi bölgelerdeki siğiller açısından kullanılmaktadır. Lazerle siğil tedavisi şöyle yapılmaktadır:

Öncelikle lazer ışınları ile kalın deri dokusu inceltilir.
Deri tabakası inceldikten sonra lazerle siğili besleyen damarlar yakılır.
Lazerle siğil tedavisi daima 2 seans yapılmaktadır, lakin siğilin yapısına göre birkaç seans daha uzatılabilir.
Lazerle siğil aldırma sonrasında daima iz kalmaz, lakin kalsa da bu iz çok hafif olur.

]]>