Kleptomani hastalığı nedenleri ve tedavisi

Başkasında gördüğümüz ve hoşumuza giden bir şeye sahip olmak açısından gidip aynısından yada benzerinden satın alırız. Maddi durumu olmayan insanların bir kısmı, sahip olmayı istedikleri şeylere sahibinin izni olmadan yani çalarak ulaşırlar. Kleptomani’de bir çeşit çalma hastalığıdır. Ama Kleptomani hastaları açısından aynı durum söz konusu değildir. Çünkü Kleptomani hastası, beğendiği hem de ihtiyacı olmayan herhangi bir şeyi maddi durumu olmasına rağmen yinede çalmaya yeltenir. Bu hastalık davranış bozukluğu olarak adlandırılır.

 

Kleptomani Nedir?

 

Kişinin ihtiyacı olmadan bir takım nesnelere sahibinden izinsiz olarak el koyma, ona sahip olma şeklinde bir dürtü bozukluğudur. Üstelik kişinin o nesneyi alacak parası da vardır. Hatta onu çaldıktan sonra hiçbir değerde ifade etmeyecektir. Ama yinede hastanın onu çalma düşüncesi beyninde yer edinir. Çalma düşüncesi bir anda akla gelir ve plansız bir biçimde uygulanır. Üstelik birinden intikam alma düşüncesiyle de yapılmaz ve kişi başkasından yardım da istemez.

 

Kleptomani Nedenleri

 

Bu hastalığın nedeni açısından binbin türlü sebep öne sürülmüştür. Bir psikiyatr uzmanına göre Kleptomani nedeni, , bireyin içindeki bastırılmış cinsel çatışmadır. Çalınan nesneler kişiye bir çeşit haz verir. Başka bir uzmana göre ise, çocuklukta yaşanan yoksunlukları giderme yada kendini kanıtlama gücüdür. Ancak hiçbir görüşün kesin olduğu kanıtlanmamıştır.

 

Kleptomani Belirtileri

 

Her yaşta meydana gelebilecek bir hastalıktır. Yaş yada cinsiyet ayrımı yapılmaz. Kleptomani hastası, çalma işlemi sırasında ne yaptığının ve yaptığının da yanlış olduğunun farkındadır. Bazı Kleptomani hastaları çaldıkları şeylerin aslında kendine verildiğini yada parasını ödediğini söylerlerken; bazıları ise, ne yaptığının farkında olsalarda sonucunu düşünmez yani kendini bu durumdan kurtarmak açısından savunamaz.

 

Kleptomani Tedavisi

 

Kleptomani tedavisi açısından ilaç yada hipnoz yöntemleri kullanılır. Kişinin geçmişi araştırılır ve onu bu düşünceye iten sebep ortaya çıkartılır. Böylece hastayı çalmaya iten sebebiyet araştırılarak uygun tedavi uygulanır. Toplumsal ilişkilere yönelik terapide Kleptomani tedavisinde kullanılır.

]]>