Kaynaştırma raporu nedir?

Okul hayatına henüz taze başlayan çocukların bazıları açısından öğretmenleri tarafından istenen kaynaştırma raporu, Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından çocuğun sorunlu durumuna uygun olarak verilen ve normal şartlarda eğitim alabilmeye uygun olduğunu gösteren bir çeşit belgedir. Yani bu rapor özel eğitime muhtaç olan bir çocuğun evilmek, takdir edilmek, beğenilmek, değer görmek ve kimseye bağımlı olmadan en doğkırmızı hakkı olan eğitimin bir takım tedbirlerin alınması gerektiğini gösteren bir rapordur.

Engelli çocukların toplumun bir üyesi haline getirilmesi, kendi kendine yeme-içme, yıkanma, tuvalet ve bu gibi temel alışkanlıkları ve sosyal hayat içerisinde yaşamayı öğrenmeleri açısından akranları ile birlikte aynı sınıfta aynı dersleri görmeleri sağlanıyor. Kaynaştırma raporu ise çocuğun durumunun kesin olarak öğretmenler tarafından öğrenilmesi, hem öğretmenin hem de normal durumlu arkadaşlarının çocuğa en doğru biçimde yaklaşımı amacıyla istenmektedir.

]]>