Kalp damarlarında tıkanıklık nedenleri

Bedenimizde olan tüm organların çalışmasını sağlamak amacıyla organların ihtiyaç duymuş olduğu kanı pompalayan kalbimiz, bu işlevini yerine getirmek açısından ortalama dakikada 70 defa kasılmakta ve her defasında da 70ml kanı organlarımıza göndermektedir. Organların canlılığının korunması ve kusursuzca görevlerini yerine getirmesi açısından yapılan bu işlemde bir aksama husule geldiği zaman başta kalp sağlığımız olmak üzere mütenevvi sağlık problemleri husule gelecektir.

Kan organlara besin maddesi ve oksijen gereksinimi sağlar. Atardamarlar yolu ile organlara taşınan kan kalbimiz sayesinde atardamarla pompalanmakta oradan da organlara ulaşmaktadır. Her organ gibi kalbimizin de gereksinim duyduğu birkaç şey vardır. Kalp bu gereksinimi “koroner damar” (koroner arter) ile kendisi sağlamaktadır. Koronor damarlarda husule gelebilecek sağlık sorunları direk kalbi etkilediği açısından, kalp sağlığını bozarak hayati öneme taşımaktadır. Bu hastalıkların en sık görüleni ise kalp damarı tıkanıklığı denilen koroner aterosklerozdur.

Koroner ateroskleroz, başta kolesterol olmak üzere bir takım maddeleri birikmek ve buralarda darlıklar ve tıkanıklıklar husule gelmesi sorunudur. Peki sebepleri nelerdir? İşte kalp damarlarında tıkanıklık nedenleri.
.

Erkeklerde 45 yaşından sonra, kadınlarda ise 55 yaşından sonra ortaya çıkma riski olan kalp damarlarında tıkanıklık problemi, en çok erkeklerde husule gelir.
Genetik faktörlerin etkisi olur.
Sigara içmek kalp damarlarında tıkanıklığa yol açma nedenidir.
Hipertansiyon, iyi kolesterolün düşük, kötü kolesterolün yüksek olması.
Hareketsiz bir yaşam tarzı
Diyabet hastalığı
Kilo
Stres
Depresyon
Tüm bu saymış olduğumuz faktörler kalp damarlarında tıkanıklık sebepleri arasındadır.

]]>