Kalbin görevleri nelerdir?

Kendiliğinden kasılma özelliğine sahip olan kalp, çizgili bir kastan oluşmuş kanı güçlü bir biçimde pompalama yeteneği olan yaşam açısından gerekli organlarımızdan biridir. Kalbin vücudumuz açısından n önemli görevi kanı diğer organ ve dokulara pompalamaktır. Bu sayede yaşam sıvısalmız vücudumuzda dolaşarak, sıhhatli bir bedene sahip olmamızı sağlar.

Kalbin görevleri

Kalbin mütenevvi görevleri bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de, metabolizma faaliyeti sonrasında meydana gelen artık ürünlerin bedenimizden uzaklaştırılmasıdır. Kalbin bu görevlerinin yanı sıra, vücut ısısını düzenleme, vücuttaki asit baz dengesini koruma ve gerekli olan bölgelere hormon ve enzimleri taşıma gibi görevleri de olur.

İnsan bedeninde dakikada 60-80 vuruş yapan kalp, bir günde 9000 litre kanı vücudun çeşitli bölgelerine pompalamakta ve günde yaklaşık 100 bin, yılda 40 milyon, bir insan hayatı boyunca da yaklaşık olarak 2,5 milyar kez, duraksama göstermeden yaklaşık olarak 8 ton kan pompalama görevi görür. Sağlıklı bir insan bedeninde ise, 250-300 gram ağırlığa sahiptir.

Kalbin sol tarafında temiz, sağ tarafında ise kirli kan bulunmakta, besin ve oksijen bakımından fakir olana kirli, zengin olana ise temiz kan denmektedir. Kalp, endokard, miyokard ve perikard olmak üzere üç farklı yapıdan oluşmaktadır.

]]>