Hipnoz kimlere uygulanır?

Hipnoz kelimesi ne derece uyku anlamına gelse de aslında hipnoz bir uyku evresi değil, yapay hareketlerle meydana getirilen bir ruh halidir. Uzmanlar, uyku şuurun değişik bir hali, hipnoz ise başka bir hali olduğunu söylemekte ve bu nedenlede hipnozu uyku ile karıştıramamak gerekir. Hipnozun asıl gayesi bilinçaltına aşılama yaparak, beyin dalgalarının, betadan alfaya geçtiği anda, yerleşik davranış ve inanç değişikliği sağlamaktır.

Peki hipnoz kimlere uygulanır? Hipnoz hangi hastalıklarda kullanılır?

Hipnoz başta psikolojik sağlık sorunları olmak üzere mütenevvi hastalıklarnın tedavisinde kullanılmaktadır. Hipnozun uygulama alanlarını psikolojik olan ve olmayan diye ikiye ayırarak sizlerle paylaşıyoruz.

Psikolojik olan

Tik bozukluklarında
Kekemelikte
Gece idrar kaçırmalarında
Psikojenik ağrı bozukluklarında
Obezite (şişmanlıkta)
Anoreksiya-Blumia (yeme bozukluklarında)
Alkol ve sigara bağımlılığında
Panik bozukluklarda
Fobilerde
Dissosiyatif bozukluklarda(çoğul kişiliklerde,geçici hafıza kayıplarında)
Sosyal fobilerde
Konversiyon bozukluklarında

 

Psikolojik olmayan

Cilt döküntülerinde
Migrende
Astımda
Ağrısız doğum açısından
Kanser ağrılarını azaltmakta
Anestezi yapmaksızın diş tedavisinde, dişçi korkusunda, cerrahi ameliyatlarda

 

Hipnoz hastalıkların tedavisinde kullanıldığı gibi eğitim amaçlıda kullanılmaktadır. Örneğin öğrencilerin imtihan stresini azaltmada, öğrencilerin dikkatin yoğunlaştırılması açısından, ezberleme, hafızayı kuvvetlendirme, motivasyon, öğretmeni-dersi-okulu sevmede ve hedef oluşturmada da hipnoza başvurulur.

]]>