Eşler arasında kan uyuşmazlığı nasıl olur?

Eşler arasında kan uyuşmazlığı sorunu kadının RH negatif (-), erkeğinde RH pozitif (+) kan grubuna sahip olmasından kaynaklı olan ve daima ikinci bebeklerde sıkıntı yaratan bir sorundur. Aralarında kan uyuşmazlığı sorunu olan çiftlerin daima ilk bebeklerinde hiçbir sorun gözlenmez ve ilk bebek sağ salim dünyayı gelir. Ancak ikinci gebelik ve sonrasında bebeğin hayatı tehlike altındadır.


Annenin RH negatif (-), babanın RH pozitif kan grubu taşımasından husule gelen eşler arasında kan uyuşmazlığı sorununda, lakin ki bebek baba ile aynı kan grubunu taşıyorsa risk büyüktür. Ancak bebeğin anne ile aynı kanı taşıması yani bebeğin RH negatif (-) olması pek bir sıkıntı yaratmamaktadır. Lakin bu tür durumlar çok nadir görülmekte, daima bebekler baba kanını taşıdıkları açısından gebelik ya düşükle ya da anne karnında ölümle sonuçlanır.

Eşler arasındaki kan uyuşmazlığı sorununun tedavisi ve bebeklerin dünyaya sağ salim gelmeleri açısından ilk doğum sonrası 72 saat içinde anneye koruyucu aşı yapılmalıdır. Anneye yapılan koruyucu aşı ikinci ve sonraki bebeklerin yaşamını büyük oranda korumaktadır. Bebekler babaları ile aynı kan grubuna sahip olsalar dahi koruyucu aşı sayesinde sağ salim doğarlar.

Koruyucu aşının düşüklerden sonra yapılması gerektiğini söyleyen uzmanlar, bazı ekoller doğumdan önce, gebeliğin 28. haftasında RH uygunsuzluğu olan her gebeye aşı uygulanmasını öneri etmektedir. RH uygunsuzluğu olan anne adayları İndirekt Coombs adı verilen bir test ile takip altına alınır. Bu test negatif çıkarsa sorun yok, pozitif çıkarsa sorun var demektir. Testin pozitif çıktığı durumlarda ileri tetkikler uygulanır ve gerek görülürse bebeğe anne karnında birtakım müdahalelerde bulunulur.

]]>