Erken evlilik akli dengeyi bozuyor

Erken evlenen kadınların akli dengesinin bozulduğu belirtiliyor. Bilim adamlarıon sekiz yaşınndan genç evlenen 24 bin 575 kadın arasında bir araştırma yaptı. Araştırma sonucunda erken evlenen kadınların ölü ya da özürlü doğumlar yaptığını ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasının oldukça sık olduuğu belirtliyor.
Erken evliliklerin kadınların akli dengesini bozduğu ve daha bir çok hastalığa sebebiyet olduğu belirtiliyor. Araştırmada on dokuz bine yakın kadının erken evlilik yaptığı belirlendi. Araştırma sonucuna göre, on sekiz yaşından önce evlenen kadınların akıl sağlının yüzde ellilere varan oranla sorun yaşandığı belirtiliyor. Çocuk yaşta evlenen kadınlarda en çok şiddetli depresyon, anti-sosyal kişilik bozuklukları ve ileri derecede nikotin bağımlılığı görülüyor.

]]>