En risklisi ‘gizli şeker’

Halk arasında gizli şeker olarak isimlendirilen durum, normal glükoz dengesi ile diyabet arasındaki metabolik durumu ifade etmektedir. Normalde, iştah plazma şekerinin 110 mg/dl olması gerekmektedir. Açlık plazma şekerinin 110 mg/dl’nin üzerinde fakat 140 mg/dl’nin altında taze kriterlere göre 126 mg/dl) olması ise bozuk glükoz toleransı olarak tanımlanmaktadır.

Bozuk glükoz teloransı
Şeker yükleme testi yapılan kişilerde 2. saatteki plazma glükoz düzeyininin 140 mg/dl’nin üzerinde fakat 200 mg/dl’nin altında olması da bozuk glükoz toleransı olarak isimlendirilmektedir. Bu durumdaki kişilerin gün boyu kan şekerleri normaldir ve diyabetin klasik bulguları görülmez. Bununla birlikte, bu kişilerin, tip 2 diyabet açısından en riskli grupta olduklarından yaşam biçimlerini yeniden düzenlemeleri gereklidir.

]]>