Eczacıların çubuk tepkisi sürüyor

Türk Eczacıları Birliği (TEB), şeker hastalarının kullandığı şeker miktarm çubuklarının Danıştay kararı öncesinde 55 kuruş olan birim fiyatının taze Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile 32 kuruş olarak belirlenmesini eleştirdi.

TEB’in açıklamasında, “Eski uygulamada, şeker miktarm çubuklarına ödediği 0.55 TL’nin ürünün bedelini karşılamadığını bilen SGK, eczacılar ile yapmış olduğu protokolde, oluşacak fiyat farkını hastanın ödemesini istemekteydi. Şimdi, birim fiyatı 0.32 TL’ye indirirken eczacının fiyat farkı almayacağını tebliğ ederek kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor” görüşü ifade edildi.

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin yazılı açıklamasında, Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki şeker miktarm cihazlarıyla ilgili düzenleme eleştirildi.

Hastaların şeker miktarm çubuklarına erişimini zorlaştıran uygulamanın Danıştay tarafından, “SGK’nın görevini kötüye kullandığı ve keyfi davrandığı” gerekçesiyle durdurulduğu kaydedilen açıklamada, SGK’nın, “mağduriyetin ortadan kaldırılacağını” ifade etmesine rağmen Danıştay kararını uygulamadığı ve hastaların mağduriyetini ortadan kaldırmak açısından çaba sarf etmediği iddia edildi.

SGK’nın, bugün yayınladığı SUT değişikliği ile hastaları ve eczacıları daha fazla mağdur yapan bir karara imza attığı ileri sürülen açıklamada, “Hukuka aykırı uygulamalarına devam yapan SGK’nın sürdürdüğü bu tavır, hastalarımızı perişan etmekten, eczacılarımızı çileden çıkarmaktan ve yormaktan başka neye hizmet ediyor bilemiyoruz” denildi.

TEB’in açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

“Hastalarımızın mağduriyeti bitmedi. Bilindiği üzere, Balıkesirli bir hastanın başvurusu ile şeker miktarm çubuklarına SGK’nın belirlediği 0.55 TL’lik fiyat uygulaması, gerçekçi olmaması ve gerçek fiyatının çok altında kalması yüzünden Danıştay tarafından durdurulmuştu. Çünkü vatandaşlarımız bu fiyat nedeniyle ceplerinden fark ödemek zorunda kalıyorlardı.

Danıştay’ın, iptal ettiği bu düşük fiyat belirleme uygulamasının yerine hastaları mağdur etmeyecek bir düzenleme yapılmasını talep etmesine rağmen, SGK, ‘hukuka rağmen ben yaparım, olur’ tavrını sürdürmeye devam ediyor.

Eski uygulamada, şeker miktarm çubuklarına ödediği 0.55 TL’nin ürünün bedelini karşılamadığını bilen SGK, eczacılar ile yapmış olduğu protokolde, oluşacak fiyat farkını hastanın ödemesini istemekteydi. Şimdi, birim fiyatı 0.32 TL’ye indirirken eczacının fiyat farkı almayacağını tebliğ ederek kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor.”

Şeker miktarm çubuğunun şeker hastaları açısından mutlak suretle kullanılması gereken hayati önemde bir ürün olduğu ve her ne olursa olsun eczanelerde bulundurulması gereğine işaret edilen açıklamada, “Ancak bir kez daha hatırlatalım ki şeker miktarm çubuklarının maliyet fiyatı eczanelerce belirlenmemektedir. Bu durum SGK tarafından biliniyor olmasına rağmen, yapılan düzenleme ile SGK’nın kendi ödemediği tutarı eczacılara ödetmeye çalışmasını, hukuksuz olduğu kadar, halk sağlığını hiçe sayan bir uygulama olarak değerlendiriyoruz” görüşü savunuldu.

SGK’nın bu tür uygulamalara son vermesi davetsının dile getirildiği açıklamada, “Bizler hastalarımızın sağlığını korumak açısından çalışmaya, doğruları söylemeye, hukuksuz uygulamaların ve akıl dışı kararların karşında mücadele etmeye devam edeceğiz” denildi.

TEB’in açıklamasında, Danıştay kararı öncesinde SUT’taki birim fiyatı 55 kuruş olan şeker miktarm çubukları açısından hastanın ödediği fiyat farkı 5 TL iken taze düzenlemeyle bu bedelin 17.42 TL’ye çıktığı belirtildi.

“Yeni düzenleme protokole aykırı”

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Genel Sekreteri Özgür Özel, SUT’ta şeker miktarm çubuklarıyla ilgili hastadan fiyat farkı alınamayacağını öngören düzenlemenin birlik ile SGK arasındaki protokole aykırı olduğunu söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol’deki, “Eczane tarafından şeker miktarm çubuklarında oluşacak fiyat farkı hastadan tahsil edilir” hükmüne dikkati çeken Özel, aynı protokole göre bu fiyat farkını almayan eczanelerin SGK ile sözleşmesinin iptal edilme riskiyle karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulundu.

Özel, protokolde, “Alınması gereken ilaç katısallım payları ve/veya poliklinik muayene katısallım payı tahsil etmeyen veya hastaya iade yapan eczacılara, ilk tespitte tahsil edilmeyen katısallım paylarının 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır, yazılı uyarıya rağmen tekrarı halinde sözleşme feshedilir ve 6 ay süre ile sözleşme yapılmaz” şeklinde düzenleme bulunduğunu hatırlattı.

Bu sebeple SUT’taki şeker çubuklarıyla ilgili düzenlemenin protokole aykırı olduğunu kaydeden Özel, Danıştay’ın bugüne derece söz konusu protokole aykırı SUT hükümlerini iptal ettiğini, Yüksek Mahkemenin kararlarında, SUT’un protokol hükümlerine uygun yapılması gereğine dikkati çektiğini savundu.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, şeker miktarm çubuklarıyla ilgili Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki (SUT) değişikliği eleştirerek, “SGK, depolardan şeker miktarm çubuklarının tanesini 60-70 kuruşa alabilen eczacıya, yaptığı düzenlemeyle ’32 kuruşa satacaksın ve fark almayacaksın’ dayatmasında bulunuyor” dedi.

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, Danıştay kararından sonra “keyfi bir tutumla” şeker çubuklarını ödeme listesinden çıkaran SGK’nın, daha sonra “Bu konuda sorun olmadığını, vatandaşların fatura karşılığında şeker miktarm çubuklarını alabileceklerini” bildirdiğini hatırlattı.

Ancak SGK’nın, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki değişiklikle, vatandaşların şeker miktarm çubuklarının yalnızca 32 kuruşunu karşılayacağını açıkladığına dikkati çeken Saydan, “Üstelik SGK, depolardan şeker miktarm çubuklarının tanesini 60-70 kuruşa alabilen eczacıya, yaptığı düzenlemeyle ’32 kuruşa satacaksın ve fark almayacaksın’ dayatmasında bulunuyor” görüşünü savundu.

Şeker miktarm çubukları açısından hastadan fiyat farkı alınamayacağına ilişkin SUT’taki düzenlemeyle vatandaşın yanıltıldığını ve sözleşmeli eczanelerin hedef gösterildiğini ileri süren Saydan, “Eczaneler, ilaç depolarından tanesine 60-70 kuruş ödeyerek aldıkları şeker miktarm çubuklarını, yarı fiyatına, fark almadan hastalara verdikleri taktirde, bu zararları nasıl karşılanacaktır?” değerlendirmesinde bulundu.

Saydan, SGK’nın diyabetli hastaların sorunlarını çözmek açısından bulduğu yolun, eczacıların kasalarından geçtiğini, bunun kesinlikle kabul edilemeyeceğini ve kanuna aykırı olduğunu savundu.

Bakanlığın şeker miktarm çubukları ile ilgili açıklamalarını Şeker hastalarına bakanlık müjdesi başlıklı haberde okuyabilirsiniz.

]]>