Doğuştan sağırlık nedenleri

Doğuştan sağırlık durumu, bebeklerin dünyaya geldiklerinden itibaren var olan, bebeğin dış dünyayaı algılamasında sorun yaratan ve çevresinde olan kişilere ya da her türlü duruma karşı tepki vermemesi sorunudur. Her anne baba ve bebeğin dünyaya gelmesinde emeği olan hekim, sağlıklı ve sorunsuz bir doğum gerçekleşmesini en çok arzulayan kişilerdir. Doğuştan sarılık sorununun husule gelmesi, bebek açısından oldukça umutsuz bir durum olsa da, anne ve baba bu duruma en çok üzülen kişiler olmaktadır.

Doğuştan sağırlık sebebiyet olur?

İşitme kaybının yok olma nedenlerinin en üst sırasında yer alan doğuştan sağırlık sorunu, işitme organında gelişimsel bir bozukluktur. Gebelik döneminde anneyi ve bebeğini etkileyen her bir takım rahatsızlıklar doğuştan sağırlık sebebinin başında yer alır. Annenin gebelik döneminde geçirdiği hastalık ve kullandığı bir takım ilaçlar bu sorunun vuku bulmasına sebebiyet verir.

Doğuştan sağırlık nedenleri arasında ş faktörlerde rol oynamaktadır:

Genetik işitme kayıpları,
Gebelik dönemi infeksiyonları,
Erken doğu,
Düşük riski,
Zor doğum,
Doğum esnasında bebeğin oksijensiz kalması,
Kan uyuşmazlığı,
Bebeğin baş ve yüz kısmında yapısal bozukluk oluşması,
Sarılık,
Gebelikte kullanılan alkol,
Memenjit hastalığı.

 

Bebeğiniz dünyaya geldiğinde sağırlıkla birlikte doğmuş ise, bu faktörlerden bir ya da bir kaçı bu probleme sebep olmuş demektir. Bebekte doğuştan sağırlığın var olup olmadığını anlamak açısından, hekiminizle iyi bir iletişim kuralı ve gerekli muayeneleri düzenli olarak yaptırmayı ihmal etmemelisiniz.

]]>