Çocuklarda sıkça görülen Kızamık hastalığı hakkında bilgilimisiniz

Kızamık, bir tür virüsün sebebiyet olduğu döküntülü bir hastalıktır. Önce basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi başlar, ardından yüz ve enseden başlayan, gövdeye de yayılan kırmızı renkte döküntü ortaya çıkar. Henüz aşı olmamış ve anneden geçen korumanın azaldığı bebekler, okul öncesi dönemdeki çocuklar, bağışıklık sistemi zayıf kişiler, 2 doz kızamık aşısı yapılmamış kişiler hastalığa yakalanma açısından yüksek riskli gruplardır. Kızamık aşısı yaptırmış olmanız bile kızamık olmayı engelleyeme de biliyor tabi bu olası oldukça nadir bir durumdur. Kelimeleri çok taha uzatmadan kızamık hastalığı ile sizleri bilgilendirmek istiyoruz…

 

Çocuk Hastalıkları, Bebeklerde Çocuklarda Kızamıkçık Hastalığı

Orta derecede bulaşıcı bir virütük enfeksiyon olan kızamıkçık ile kızamık arasında bir ilişki yoktur. En-fekte tükürük ya da burun akıntıları yoluyla geçen bir damlacık enfeksiyonudur. 5 yaşından küçük çocuk­larda pek ender görülür. Kuluçka devresi 2-3hafta sü­rer. Çocuk, döküntü ortadan kalktıktan sonra 4 gün süreyle başkalarıyla ilişkide bulunmamalıdır.

Kızamıkçık Hastalığının Belirtileri ve Tedavisi

Hastalık bir ya da iki gün süren hafif ateş ve hal­sizlikle başlayabilir. Bundan sonra alınla kulak arka­larından başlayarak gövdeye ve kollara yayılan döküntü, hastalığın en karakteristik belirtisidir. Dö­küntü; kaşınmaz, rahatsızlık vermez ve kimileri yanyana gelerek lekemsi bir görünüm oluşturan başsız, düz, pembemsi noktalardan oluşur. Biraz rahatsızlık ve çok düşük bir ateş görülebilir. Ancak çocuk, ge­nellikle kendini çok iyi hisseder. Boyundaki ve kafa­tasının arkasındaki bezeler daima şişer. Diğer belirtilerin daima birkaç günde kaybolmala­rına karşın, döküntü, daha da kısa bir süre içinde or­tadan kalkabilir. Çocuğu olabildiğince kolay tutmak dışında özel bir tedavi önerilmez.

Kızamıkçık Komplikasyonları

Kızamıkçığın asıl önemi, bir kadının hamileliğinin ilk dört ayı içinde yakalanması durumunda, doğacak çocukta anormalliklere sebebiyet olmasıdır. Bu neden­le kızamıkçığa yakalanan çocuğun, hamile bir kadınla temas etmemesi açısından aşırı özen gösterilmelidir.

Hastalığı bir kez geçirenlerin yaşam boyu bağı­şıklık kazandıkları gözönüne alınarak, kız çocukların, çocuk doğurabilecekleri yaşa gelmeden önce hasta­lığı almalarına özen gösterilmelidir. Bu amaçla verilen, “kızamıkçık partileri” desteklenmesi gereken bir uygulamadır.
Kızamıkçığa karşı bağışıklık sağlayan birası var­dır ve yaşı 11-13′ün üzerindeki kızlar, daha önce kı­zamıkçık geçirdiklerini düşünseler bile bu aşıyı almalıdırlar.

Kızamık Hastalığı, Çocuklarda Kızamık

Kızamık, çok bulaşıcı, virütik bir hastalıktır. An­sebebiyet alınan bağışıklık, yaşamın ilk yıllarında yitirildiği açısından çocukları, küçük yaşlardan başlayarak etkiler. Hastalık daima bir hafta içinde geçer. An­cak çocuk, hastalık geçtikten sonra 10 gün süreyle okula gönderilmemelidir.

Kızamık Hastalığı Belirtileri ve komplikasyonları

Kızamık, daima şiddetli nezle ve burun akın­tısı, öksürük ve gözlerin kızarmasıyla başlar. 3-5 gün sonra kulak arkasından başlayarak yüze ve bedene yayılan kaşınmayan, özel bir döküntü ortaya çıkar. Dö­küntü, tarihle biraraya gelerek lekemsi görüntüler oluşturan, küçük, kırmızı noktalardan oluşur.
En sık rastlanan komplikasyonları, kulak iltihabı ve bronşittir. Özellikle küçük bebeklerde bu rahatsız­lık çok ciddi olabilir.

Kızamık Hastalığı Tedavisi, Kızamık Tedavi

Tedavi, değişik belirtilere bağlı olarak yürütülür. Hastalığın en ağır aşamasında çocuk, daima iş­tahını yitirir ve yemeğe zorlanmamalıdır. Çocuğun su­suz kalmamasına ve ağzın nemli tutulmasına özen gösterilmelidir.
Kızamıklı çocuğun karanlık bir odada tutulması gerektiğine inanılırdı. Ancak ışık, özel olarak rahat­sızlık yaratmıyorsa, buna gerek yoktur. Gözler şişer­se ılık su banyosu yapılabilir. Çocuğun rahatsız olabileceği göz önüne alınarak, televizyon izlemesi, olabildiğince engellenmelidir.Kulak ağrısı ya da bronşit gibi ikinci bir enfeksi­yonun belirtisi ortaya çıkarsa, doktor, uygun antibiyotiği önerecektir.

]]>