Behçet Hastalığı nedir ve nasıl tedavi edilir ve dahası

Ağızda ve genelde cinsel bölgede ağrılı yaralar, göz sorunları ve deri problemleriyle seyreden bir hastalıktır behçet hastalığı.Dünya üzerinde nadir göürlen Behçet Hastalıığ özellikle de bizim ülkemizde daha da nadir görülen bir hastalıktır. Behçet Hastalığı adını, 1924 yılında bu hastalıığ ilk kez tanımlayan Türk Dematolog Hulisi Behçet’in adınyla alnmşıtır ve Behçet Hastlaığı olarak tanınmıştır.

Peki nasıldır bir hastalıktır behçet hastalığı, belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilmelidir; buyrun hepsini bu yazımızın devamında öğrenelim arkadaşlarım.

 

 

Behçet Hastalığının nedenleri nelerdir?

Hastalığın tam olarak nedeni bilinmemekle birlikte, otoimmün bir hastalık olarak tanımlamaktadır. Otoimmun hastalıklarda bağışıklık sistemi vücuttaki dokulara karşı savaşa geçer. Bu durumun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, hastalığın gelişiminde bakteri ve virüs enfeksiyonlarının rolü olabilir.

Kimler Behçet Hastalığı açısından risk altındadırlar?

Behçet Hastalığı ipek yolu üzerinde olan ülkelerin insanlarında daha sık ve şiddetli olarak görülen bir hastalıktır. Akdeniz ülkeleri orta doğu ve uzak doğuda 10.000 kişinin birinde Behçet Hastalığı görülür. Hastalık başka ülkelerde başka etnik gruplarda da görülebilir. İpek yolu üzerindeki ülklerde erkeklerde daha fazla görülürken, diğer etnik gruplarda kadınlarda daha sık görülür. Hastalık her yaşta görlebilmkle birlikte en sık 20-30 lu yaşlarda ortaya çıkar. Behçet Hastalğının belirtileri nelerdir? Ağız ülserleri Behçet Hastalığının en sık ve ilk görüleen bulgularındandır. Bununla birlikte bu belirtiler ortaya çıkmadan evvel hastalar aşağıda belirtilen bir çok tekrar yapan bulguyu gösterebilirler:

Soğuk algınlığı ve tosillit
Kas ve eklem ağrısı
Halsizlik
İştahsızlık ve kilo kaybı
Baş ağrısı
Vücut derecesinde değişiklikler

Ağrılı ağız ülserleri daima hastalığın ilk bulgusudur ve hastaların %70 inde görülür. Ülseler dilde dudak ve
yanak içlerinde ortaya çıkabilir. Genellikle 1-2 hafta sürerken, bazen 3 haftaya kadar uzayabilirler.Hastalığın diğer
bulguları şunlardır:

Cinsel bölgedeki Ülserler : Bu ülserler ağız ülserlerinden daha nadir görülürler. Ağrılıdırlar ve daima iz bırakarak iyileşirler.
Göz Tutulumu : Uveit dediğimiz yapıda gözde kızarıklık ve şişme olur. Bazen hastalıkta retinada hasarlanır ve tedavi edilmezse körlüğe sebebiyet olabilir.
Deri Bulguları : Eritema nodosum dediğimiz ağrılı şişlikler sık görülür. Kollar bacaklaar ve gövdede sivilce benzeri döküntüler görülebilir.

Daha az görüleen bulgular mide bağırsak sistemine ait rahatsızlıklar( karın ağrısı, ishal, kusma), eklem ağrıları ve
şişlikleri, sinir sistemi problemleri ve damar dokusu ve dolaşım sistemi problemleridir.

Behçet Hastalığına nasıl tanı konulur?

Behçet hastalığında bütün bulgular bir arada olmadığında tanı koymak zor olabilir. ; Eğer hastada ağızda ve cinsel
bölge, göz ve deri bulguları var ise tanı daha kolay konulur. Hastalığın tanısı aşağıdaki kriterlere göre konulur.:
Yılda en az 3 kez ağızdda tekrar yapan aft ile birlikte aşağıdaki kriterlerden iki veya daha fazlasının bulunması:

Cindel bölgede ülserler
Göz tutulumu (Üveit ve retinada hasar)
Deri bulguları
Pozitif paterji testi (Behçet hastalığını tanımak açısından yapılan bir test)

Behçet Hastalığı nasıl tedavi edilir?

Behçetin kesin tedavisi yoktur. Temel hedef hastalığın bulgularını tedavi etmek ve komplikasyonların gelişmesini
engellemektir. Behçet Hastalığı bir çok organı etkileyebilen bir hasstalık olduğunddan farklı uzmanlık dallarından
oluşan bir ekip tarafından kontrol edilmelidir. Aşağıdaki bazı ilaçlar hastalığın bulgularını kontrol alabilir:

Yerel Tedavi
Tetrasiklinli solüsyonlar
Yerel olarak uygulanan kortizonlu ilaçlar
Çeşitli anestrtik maddeler

Sistemik tedavi

Ağızdan alınan kortizon
Aspirin, İbuprofen gibi kortizon dışında antiinflamatuar ilaçlar
Bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar azathioprine , chlorambucil)
Deneysel olan ve araştırılan ilaçlar (kolşisin, siklofosfamid, talidomid, infliksimab ve potasyum iodid)

Hastalığın seyri nasıldır?
Behçet Hastalığı kronik bir hastalıktır ve şiddeti değişebilen bir biçimde akut hecmeler halinde alevlenme
gösterir.Hastalığın erken evresinde ataklar daha sıktır ve bir lkaç hafta sürebilir.Hastalık ilerledikçe atakların arasındaki süre uzar ve bazı hastalarda ataklar tamamıyla durabilir. Behçeet hastalarının % 4ünde ölüm meydana gelir. Ölüm nedeni mide bağırsaklarda delinme sinir sisteminin etkilenmesi ve damarsal yapılardaki balonlaşma şeklinde bozukluklardandır.

]]>