Batık tırnak tedavisi

Toplumumuzun geniş bir kısmının yaşamış olduğu batık tırnak sorunu, ekseri tırnakların yanlış kesilmesinden, ayağa giyilen ayakkabılardan, kazara tırnak üzerine başkasının basması ya da bir şeylerin düşmesi gibi faktörler sebebiyet olduğu gibi doğuştan husule gelen bir sorunda olabilmektedir. Batık tırnak sorunundan kurtulmanın yolu ise, uzman yardımı ile uygun müdahalelerin yapılası ve batık tırnağın tedavi edilmesi ile mümkün haldedir. Aksi yapıda, hasta bu sorunu daha şiddetli ve daha uzun dönem yaşamaya mecburdur.

Batık tırnak nasıl tedavi edilir?

Batık tırnak sorununun hemen tedavi edilmesi gerektiğini öneren uzmanlar, bu sorunu kolay bir biçimde ortadan kaldırdıklarını da söylemekteler. Batık tırnağın batan kısmının uzman hekim tarafından gerekli aletler çıkartılması ile problem çözülmüş olur. Ancak batık tırnak problemi sürekli yaşanıyorsa, tırnak kanalına uygun metotlarda müdahale edilerek tırnağın batmadan uzaması sağlanır.

Kesinlikle hastalar kendi başlarına batık tırnak tedavisine kalkışmamalıdır. Çünkü daima batık tırnak çekilmektedir. Oysa ki, batık tırnağı çekmek çözüm değil, sorunun daha da büyümesidir. Çekim esnasında tırnak yatağı zedelenebilir, tırnak eskisi gibi sağlıklı çıkmayabilir ve en önemlisi de, batma riski daha da yükselebilir. Muhakkak batık tırnak tedavisi uzman hekimlerce yapılmalıdır.

]]>