Bağımlı yakın ilişkiler hakkında

Yakın ilişki, ilişki içinde olduğumuz gibi olabilmemiz ve diğer kişinin de bunu yapabilmesi olarak tanımlanabilir. ‘Olduğumuz gibi olabilmek’; önemli konularımızı rahatlıkla konuşabilmemiz, duygusal açıdan önemli bulduğumuz noktalarda aleni davranabilmemiz ve kabul ve sınırlarımızın belirgin olabilmesi anlamına gelir.

Diğer kişinin de bunu yapabilmesi demek de onun gerçek düşünceleri, duyguları ve inançlarına saygı duymak, onu değiştirme, inandırma ya da düzeltme gereğini duymamak demektir. Bir başka deyişle, iki tarafın da sessiz kalmadığı, benliğine aykırı davranmadığı, güçlerini, zayıflığını ve yeteneğini sağlıklı bir biçimde ifade edebildiği ilişkidir yakın ilişki.

Sağlıksız bağımlılık

Leyla Navaro ‘Tapınağın Öbür Yüzü’ (1996) adlı kitabında sağlıklı bağımlılık ve sağlıksız bağımlılık kavramlarından söz etmiştir.

Sağlıklı bağımlıklar zaman zaman ilişki içinde her iki cins tarafından karşılıklı olarak yaşanabildiği sürece sevip sevilmenin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

Navaro’ya göre, devamlı ilişkilerde, duyguların ve düşüncelerin açıkça ifade edilebilmesi, mutlulukların ve acıların çekinilmeden paylaşılması ve tarafların cinsel ve edinilmiş rollerine bağımlı olmadan birbirleriyle oldukları gibi olabilmeleri sağlıklı bağımlılığın göstergeleridir.

Sağlıksız bağımlılık ise hastalık veya sorunlu bir dönem dışında, yaşamını sürdürmek açısından diğer başka bir kişiye sorgusuzca, çaresiz ve vazgeçilmez biçimde bağımlı olmak, günlük yaşamını onsuz sürdürememek hali olarak kendisini gösterir.

Bağımlı mısınız?

Aşağıda, bağımlı bir ilişkinin bazı belirtileri yer almaktadır. Size uygun gelip gelmediğine bakın:
– İlişkinin size kötü etki verdiğini bilmenize rağmen ilişkiyi bitirmek açısından etkin ve somut adım atamıyorsanız,
– İlişkiyi sürdürmek açısından kendi kendinize, gerçek olmayan ya da ilişkinin zararlı yönleri ile başa çıkacak kadar güçlü olmayan nedenler öne sürüyorsanız,
– İlişkiyi bitirmeyi düşündüğünüzde, sizi ilişkiye daha da fazla bağlayan, korkunç derecede bir kaygı ve korku hissediyorsanız,
– İlişkiyi bitirmek açısından adım attığınızda, fiziksel huzursuzluğu da içeren, size acı veren yoksunluk belirtileri gösteriyorsanız.

Bu belirtilerin birçoğu size uyuyorsa, büyük bir olasılıkla bağımlı bir ilişki yaşıyorsunuz ve kendi hayatınızı yönlendirme kapasitenizi yitirmişsiniz demektir. Bu duruma bir son vermek açısından öncelikle bağımlılığınızın temelini anlamaya çalışmalısınız. Bu biçimde, gerçekte bu ilişkinin daha iyi bir duruma gelip gelemeyeceği ya da ilişkiyi bitirmeniz gerekip gerekmediğini belirlemek açısından gerekli olan bakış açısını kazanırsınız.

Uzm. Psk. İlknur Yılmaz

]]>