Amniyosentez kaç günde sonuçlanır?

Doğum öncesinde anne karnında gelişim gösteren fetusun içinde bulunduğu sıvısaldan bir ölçü cerrahi işlemlerle alınmasına amniyosentez denmektedir. Anne karnından ince bir iğneyle rahme, daha sonrada korion zarına girilerek bebeğin içinde bulunduğu amniyo sıvısalsına ulaşılmaktadır. Amniyosentez işleminin uygulanmasında ki amaç, bebekte herhangi bir genetik ya da kromozom bozukluğu olup olmadığının daha detaylı araştırılmasıdır.

Amniyosentez kaç günde sonuç verir?

Gebelik döneminde bebeğin anne karnındayken herhangi bir riskle karşılaşıp karşılaşmadığını anlamak amacıyla yapılan ikili ve üçlü testlerdeki değerlerin gerekenden yüksek çıması durumunda daha detaylı bir araştırma yapmak açısından amniyosentez uygulanmaktadır. Gebeliğin 16 ile18. haftaları arasında yapılan amniyosentez,yaklaşık olarak 15 günde sonuç vermektedir.

Anne karnından alınan amniyo sıvısalsının incelenmesi ve sonuç vermesi 15 günü bulur. Bu sürenin ilk on gününde amniyo sıvısalsındaki canlı hücrelerin çoğaltılması sağlanır. Çoğaltma işleminden sonra sonuç verecek olan asıl incelemeye geçilir.

]]>