Açlık insülin değeri kaç olmalı?

Pankreas tarafından salgılanan insülin hormonu az salgılandığında ya da normal oranda salgılanmasına rağmen bir etkinlik sağlamaması durumunda şeker hastalığının başlamasına sebep olacak, kişinin yaşam kalitesini bozacaktır. Eğer ki, insülin hormonunda bu denli değişiklik olursa, karbonhidrat, yağ ve protein metabolizması bozuklukları husule gelecektir. İşte bu bozuklukta az önce bahsetmiş olduğumuz diyabet yani şeker hastalığının en önemli sebebidir.

Yapılan insülin direnci tahlillerinden sağlıklı bir insanın iştah insülin değeri 90 mg/dl ‘nin altında ise, hiçbir sorun yok demektir. Bu değer iştah insülin açısından normal kabul edilmektedir. Ancak diyabetli bir hastanın iştah insülin değeri sağlıklı bir insanınkiyle aynı değildir. Diyabetli hastaların iştah insülin değeri, sağlıklı bir kişiden birazcık yukarıdadır. Yaşın ilerlemesine bağlı olarak da insülin değerlerinde değişme görülebilir. Mesela 65 yaşın üzerindeki bir kişinin insülin değeri 100 mg/dl nin altında ise normal adetlmaktadır.

Açlık insülin değeri kaçtır?

]]>